Works - 31477-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Brno: Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

2022/S 015-031477

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
National registration number: 44992785
Postal address: Dominikánská 2
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60169
Country: Czechia
Contact person: Ing. Iveta Němcová
E-mail: iveta.nemcova@brno-stred.cz
Telephone: +420 542526286
Internet address(es):
Main address: http://www.brno-stred.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_1.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém na opravy bytů

II.1.2)Main CPV code
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou opravy bytových jednotek ve vlastnictví Zadavatele za účelem opětovného pronajmutí novému nájemci. Cílem bude, aby nový stav bytových jednotek odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení.

Podrobně budou podmínky a požadavky (předmět, technické, obchodní, smluvní podmínky, místo a termín plnění) jednotlivých (dílčích) veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek dle § 141 Zákona.

DNS bude zavedeno na období 24 měsíců.

Zadavatel předpokládá, že rámcově budou zadávány veřejné zakázky v rozsahu předpokládané hodnoty od 500 tis. do 10 mil. Kč bez DPH.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 522 327.03 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Oprava bytů

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 020-043612
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Výzva č. 11 - oprava bytů Rumiště 11 - byt č. 3, Rumiště 4 - byt č. 3 a Rumiště 7 - byt č. 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Brixton Group, s.r.o.
National registration number: 25550586
Postal address: Lužánecká 1887/8
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
E-mail: info@brixtongroup.cz
Telephone: +420 720569194
Internet address: https://www.brixtongroup.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 130 672.00 CZK
Total value of the contract/lot: 2 224 175.39 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

výzva č. 13/2021 - oprava bytů Křídlovická 66 byt č. 4, 6, 11 a 13, Křídlovická 54 byt č. 2 a 5, Křídlovická 60 byt č. 6, Křídlovická 62 byt č. 9 a Křídlovická 64 byt č. 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OSS Brno, s.r.o.
National registration number: 46901850
Postal address: Holandská 878/2
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 63900
Country: Czechia
E-mail: Pribyl@ossbrno.cz
Telephone: +420 541245391
Internet address: https://www.ossbrno.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 157 978.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 840 580.97 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Výzva č. 14/2021 - Václavská 13 byt č. 9 a 14, Václavská 18 byt č. 2 a 4, Václavská 20 byt č. 3 a 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIRS Brno s.r.o.
National registration number: 26255618
Postal address: Jihlavská 731/38
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 64200
Country: Czechia
E-mail: dirs@dirs.cz
Telephone: +420 549212715
Internet address: www.dirs.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 235 554.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 457 570.67 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022