Diensten - 31493-2020

22/01/2020    S15

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2020/S 015-031493

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
Număr naţional de înregistrare: 14234699
Adresă: Str. Robescu F. Constantin nr. 23
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030217
Țară: România
Persoană de contact: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.isc.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordul-cadru – 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Număr de referinţă: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii de curățenie (inclusiv produsele de curăţenie) și colectare selectivă a deşeurilor (inclusiv elaborarea planului de măsuri privind colectarea selectivă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcţii, pe o perioadă de 24 luni, aşa cum sunt ele prezentate în Anexa nr. 1 din caietul de sarcini (sedii I.S.C./I.R.C./I.J.C și alocare personal). Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 599 579.44 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediul central al I.S.C., cat si sediile I.R.C./I.J.C.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea maxima estimată a AC 24 luni = 4 793 620,80 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafata max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 4 603 107,84 RON fara TVA,

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. min. estimată AC 24 luni = 3 832 104,48 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 luni = 3 641 591,52 RON fără TVA,

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. celui mai mare CS 12 luni = 2 396 810,40 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 12 luni = 2 301 553,92 RON,

(b) serv. in val. max. de 190 512,96 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 2/semestre = 95 256,48 RON fără TVA.

Val. celui mai mic CS 6 luni = 958 026,12 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați, astfel: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 6 luni = 910 397,88 RON fără TVA,

(b) serv. în val. max. de 47 628,24 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 1/semestru = 47 628,24 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Frecvența prestării serviciilor la punctele de lucru / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Număr ore ofertat / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 081-193629
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 62
Titlu:

Acord-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 112 610.59 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 112 610.59 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 67
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 827 059.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 155
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fabi Total Grup S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15556234
Adresă: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041919
Țară: România
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefon: +40 723242172
Fax: +40 213195483
Adresă internet: www.fabiclean.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 112 610.59 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 772 519.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică și Resurse Umane
Adresă: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Localitate: București
Cod poștal: 030217
Țară: România
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181713
Fax: +40 213181719
Adresă internet: www.isc.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2020