Works - 31498-2022

21/01/2022    S15

Poland-Oświęcim: Construction work

2022/S 015-031498

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Postal address: ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8
Town: Oświęcim
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-600
Country: Poland
Contact person: Beata Boba
E-mail: zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pll
Telephone: +33 8429856
Internet address(es):
Main address: https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Państwowa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowa i adaptacja historycznego budynku na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Reference number: 13/PN/2019
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku magazynowego nr 3 dawnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego i zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny PWSZ w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, słaboprądowymi, wod. - kan., C.O., gazu, instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), sieciami wewnętrznymi /instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi/ (oświetleniową, NN, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową), budową trafostacji oraz budową parkingów i wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1895/47 i 1895/37 obręb Oświęcim.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 843 914.59 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45330000 Plumbing and sanitary works
45310000 Electrical installation work
45400000 Building completion work
45422100 Woodwork
45261200 Roof-covering and roof-painting work
45111291 Site-development work
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Main site or place of performance:

Małopolska Uczelnia Państwowa

ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 32-600 Oświęcim

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku magazynowego nr 3 dawnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego i zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny PWSZ w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, słaboprądowymi, wod. - kan., C.O., gazu, instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), sieciami wewnętrznymi /instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi/ (oświetleniową, NN, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową), budową trafostacji oraz budową parkingów i wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1895/47 i 1895/37 obręb Oświęcim.

Prace należy wykonać m.in. zgodnie z:

1) pozwoleniem na budowę nr 496/2011 z dnia 28.07.2011 r.

2) pozwoleniem zamiennym nr 472/2016 z dnia 29.07.2016 r.

3) pozwoleniem konserwatora zabytków nr 320/11 z dnia 04.05.2011 r.,

4) decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1528/18 z dnia 27.12.2018 r.

5) dokumentacją projektową wykonaną przez: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A 31 - 513 Kraków tel. (12) 411 - 31 – 02 pod nazwą „Przebudowa budynku magazynowego dawnych Zakładów Przemysłu Tytoniowego i zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny PWSZ w Oświęcimiu wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, słaboprądowymi, wod. - kan., C.O., gazu instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), sieciami wewnętrznymi /instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi/ (oświetleniową, NN, kanalizacją sanitarną, kanalizacją opadową, gazową), budową trafostacji oraz budową parkingów i wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1895/47 i 1895/37 obręb Oświęcim.”- etap 2

− projekt podstawowy z 2010 r.;

− projekt zamienny z 2015 r.;

− projekt zamienny z 2019 r.

W ramach zaplanowanych prac zostaną wykonane w szczególności:

1.1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE: obudowa stropów płytami gipsowo-kartonowymi, obudowa połaci więźby dachowej,

1.2. ROBOTY MUROWE I WYKOŃCZENIOWE: odgrzybianie ścian i sufitów, uzupełnianie ścian, budowa ścianek gipsowo-kartonowych, ścian mobilnych i modułowych, remont sufitów, remont podłóg i posadzek,

1.3. ROBOTY ŚLUSARSKIE, MONTAŻ WITRYN, MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ KURTYN OKIENNYCH P.POŻ, MONTAŻ BALUSTRAD SCHODOWYCH WEWNĘTRZNYCH,

1.4. ROBOTY ELEWACYJNE: prace rozbiórkowe i rusztowanie, odbicie istniejących tynków, odgrzybianie, oczyszczenie mechaniczne i mycie zabrudzeń elewacji, położenie ocieplenia elewacji wraz z niezbędnymi robotami, obróbki blacharskie,

1.5. MONTAŻ INSTALACJI: budowa przyłączy zewnętrznych, wentylacyjnej i klimatyzacji, niskoprądowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o.,

1.6. WYPOSAŻENIE: pomieszczeń sanitarnych, dźwig osobowy,

1.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu i roboty ziemne, budowa parkingu i chodników, remont bocznicy kolejowej, dostawa stojaków na rowery, koszy na śmieci, zazielenienie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Czas reakcji na serwis w okresie gwarancji / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Doświadczenie personelu kluczowego / Weighting: 20
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

zmiana wartości umowy wynika z aneksu nr 4 z dnia 28.10.2021 r. do umowy nr 61/2019 z dnia 18.11.2019 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 173-421319
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odnowa i adaptacja historycznego budynku na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DOMB sp. akcyjna
National registration number: 6272732016
Postal address: ul. Wolności, nr 41 lok. III/2
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-500
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 529 658.43 PLN
Total value of the contract/lot: 28 843 914.59 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

poprzednie ogłoszenie o udzielaniu zamówienia Dz.U./S S245 19/12/2019 602037-2019-PL

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022