Works - 31501-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Gárdony: Cycle path construction work

2022/S 015-031501

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
National registration number: 18491139107
Postal address: Tópart Utca 17.
Town: Gárdony
NUTS code: HU211 Fejér
Postal code: 2484
Country: Hungary
Contact person: Igari Antal
E-mail: igari.antal@fejer.hu
Telephone: +36 206200503
Fax: +36 22312144
Internet address(es):
Main address: http://www.fejer.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: területfejlesztési tanács
I.5)Main activity
Other activity: területfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tarján-Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút

Reference number: EKR000985662021
II.1.2)Main CPV code
45233162 Cycle path construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Tarján-Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút kivitelezése összesen 26 520,55 m hosszan az alábbiak szerint:

1.) Kerékpározásra alkalmas közúti szakasz kijelölése forgalomtechnikai eszközökkel: 12017,43 m, amelyből meglévő út felújítása, 4,0 cm vastag AC 11 kopó jelű kopóréteg és AC 11 kötő jelű kiegyenlítőréteg beépítésével: 967,12 m.

2.) Meglévő földút nyomvonalát felhasználva mezőgazdasági út kialakítása 3,0 m szélességben aszfaltburkolattal: 3973,37 m.

3.) Új, önálló kétirányú kerékpárút építése 2,55 m szélességben: 179,3 m.

4.) Erdészeti feltáró út létesítése a meglévő erdészeti út nyomvonalát felhasználva, 3,0 m szélességben aszfaltburkolattal: 10350,45 m.

A kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm vtg. AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm vtg. FZKA j. alapréteg

- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg

A mezőgazdasági út kiépítésénél alkalmazandó pályaszerkezet:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm vtg. AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm vtg. FZKA j. alapréteg

- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Az erdészeti feltáró út pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm FZKA alapréteg

30 cm homokos kavics védőréteg.A burkolatmegerősítés pályaszerkezeti rétegrendje a 1124 j. ök úton a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- min. 3 cm vtg. AC 11 kötő j. kiegyenlítő réteg

- meglévő pályaszerkezet

A kijelöléseknél lokális pályaszerkezet-felújítás pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 7 cm vtg. AC 22 kötő j. kötőréteg

- marás

- meglévő pályaszerkezet

A tervezett padka új építés esetén (mezőgazdasági út, erdészeti út, és kerékpárút):

- 20 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos dolomitból

A tervezett padka 1124 j. út megerősítésénél:

- 15 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos dolomitból

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 338 765 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232451 Drainage and surface works
45233162 Cycle path construction work
45233221 Road-surface painting work
45233223 Carriageway resurfacing works
45233228 Surface coating construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
Main site or place of performance:

Tarján, Héreg, Nyergesújfalu, Bajót települések. A teljesítés helyszínei részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Description of the procurement:

Tarján-Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút kivitelezése összesen 26 520,55 m hosszan az alábbiak szerint:

1.) Kerékpározásra alkalmas közúti szakasz kijelölése forgalomtechnikai eszközökkel: 12017,43 m, amelyből meglévő út felújítása, 4,0 cm vastag AC 11 kopó jelű kopóréteg és AC 11 kötő jelű kiegyenlítőréteg beépítésével: 967,12 m.

2.) Meglévő földút nyomvonalát felhasználva mezőgazdasági út kialakítása 3,0 m szélességben aszfaltburkolattal: 3973,37 m.

3.) Új, önálló kétirányú kerékpárút építése 2,55 m szélességben: 179,3 m.

4.) Erdészeti feltáró út létesítése a meglévő erdészeti út nyomvonalát felhasználva, 3,0 m szélességben aszfaltburkolattal: 10350,45 m.

A kerékpárút pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm vtg. AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm vtg. FZKA j. alapréteg

- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg

A mezőgazdasági út kiépítésénél alkalmazandó pályaszerkezet:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm vtg. AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm vtg. FZKA j. alapréteg

- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Az erdészeti feltáró út pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm AC 11 kopó j. kopóréteg

- 4 cm AC 11 kötő j. kötőréteg

- 20 cm FZKA alapréteg

30 cm homokos kavics védőréteg.A burkolatmegerősítés pályaszerkezeti rétegrendje a 1124 j. ök úton a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- min. 3 cm vtg. AC 11 kötő j. kiegyenlítő réteg

- meglévő pályaszerkezet

A kijelöléseknél lokális pályaszerkezet-felújítás pályaszerkezeti rétegrendje a következő:

- 4 cm vtg. AC 11 kopó j. kopóréteg

- 7 cm vtg. AC 22 kötő j. kötőréteg

- marás

- meglévő pályaszerkezet

A tervezett padka új építés esetén (mezőgazdasági út, erdészeti út, és kerékpárút):

- 20 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos dolomitból

A tervezett padka 1124 j. út megerősítésénél:

- 15 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos dolomitból

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. értékelési részszempont: III.1.3) M/2. pont szerinti alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. értékelési részszempont: Kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapban, min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

- Az 1. értékelési részszempont („Ár”) esetében a beárazott költségvetés szerinti egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli. A megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár átalányárnak minősül, minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az egyösszegű ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az áfa összegét; magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számban kell megadni.

- A 2. értékelési részszempont esetében ajánlattevőknek - nulla hónapot meghaladó megajánlás esetén - be kell mutatniuk a szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3) M/2. pont szerinti szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejét meghaladó szakmai többlettapasztalatát. A megajánlott szakmai többlettapasztalatot a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával kell alátámasztani. Párhuzamos tevékenységek esetén kizárólag egy bemutatott kivitelezés igazolt időtartama vehető figyelembe. Csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (36 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja ki. A 36 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál is 36 hónap tapasztalat kerül alkalmazásra a képletben a pontszámítás során. Szakember szakmai többlettapasztalati idejének megajánlása nem kötelező! Amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési részszempont kapcsán nem kíván megajánlást tenni, úgy a felolvasólapon 0 hónap szakmai többlettapasztalati idő megjelölése szükséges. Ha a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor a teljes szakmai tapasztalati időtartam és a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt és teljesített időtartam (3 év, illetve 4 év) hónapokban számított különbözete minősül a többlettapasztalati időnek. Ha a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor a jogosultság megszerzésének napját követően teljesített szakmai tapasztalat minősül többlettapasztalati időnek.

A 2. értékelési részszempont esetében kizárólag az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata ajánlható meg! Ellenkező esetben ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatevő nem tett megajánlást a 2. értékelési részszempontra. Ha az ajánlat nem tartalmazza a 2. értékelési részszempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor ennek hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)!

- A 3. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállási időtartam kerül értékelésre. A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletjótállás időtartamát kell feltüntetni! A vállalt többletjótállási időt egész hónapokban kell megadni. 36 hónapot meghaladó többletjótállás vállalása esetén ajánlatkérő 36 hónapot vesz figyelembe a képletben a pontszámítás során.

II.1.6. pont indoklása:

A beszerzés tárgyát képező Tarján-Bajót (Péliföldszentkereszt) kerékpárút, egy összefüggő műszaki egységet, egy kerékpáros hálózati elemet alkot. A szerződés tárgyát több útszakaszon kialakításra kerülő, egymással mégis szorosan összefüggő, egy kerékpárút hálózati elemet alkotó kerékpárút építési munkája képezi, melynek mennyiségi vagy munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladattok, tekintettel a több építési engedélyes szakaszra és az azokat összekötő útszakaszokra, műszakilag is szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes munkanemek megvalósítása, a munkafázisok egymásra épülnek, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. Ajánlatkérő álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása. Továbbá az egyes építési munkálatok megbontása jelentős többletköltséget jelentene a garanciális szempontok miatt is.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-432367
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

vállalkozási szerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 12961555443
Postal address: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1117
Country: Hungary
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telephone: +36 303163476
Internet address: http://www.strabag.hu
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 338 765 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

A következő költségvetési fejezetek egyes tételei: általános tételek, előkészítő- és földmunkák, útépítés és egyéb pályaszerkezet építés, vízépítés, növénytelepítés, környezetvédelem, valamint az építőanyagok szállítása

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: SZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2890 Tata, Faller Jenő utca 2.

Adószám: 25961067-2-11

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószám: 12961555-4-43

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 10572795-2-41

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.

Adószám: 24105099-2-07

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022