Works - 31513-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Gothenburg: Building installation work

2022/S 015-031513

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademiska Hus Aktiebolag
National registration number: 556459-9156
Postal address: Box 483
Town: Göteborg
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 401 27
Country: Sweden
Contact person: Alice Halldin
E-mail: Alice.Halldin@akademiskahus.se
Internet address(es):
Main address: http://www.akademiskahus.se
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Styr- och övervakningsarbeten (överordnat eller underordnat), Sverige (flera olika anbudsområden)

Reference number: 21/241
II.1.2)Main CPV code
45300000 Building installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Ramavtalet omfattar styr- och övervakningsarbeten avseende planerat och avhjälpande underhåll, akuta åtgärder, tillsyn och skötsel, mindre installationer och serviceåtgärder åt Beställarens hyresgäster samt styr- och övervakningsarbeten i samband med ombyggnadsarbeten och verksamhetsanpassningar.

Ramavtalet omfattar överordnat och underordnat system - och det går att lämna anbud i delar.

Ramavtal kommer även ha möjlighet till förnyad konkurrensutsättning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50700000 Repair and maintenance services of building installations
51900000 Installation services of guidance and control systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Ramavtalet omfattar styr- och övervakningsarbeten avseende planerat och avhjälpande underhåll, akuta åtgärder, tillsyn och skötsel, mindre installationer och serviceåtgärder åt Beställarens hyresgäster samt styr- och övervakningsarbeten i samband med ombyggnadsarbeten och verksamhetsanpassningar.

Ramavtalet omfattar överordnat och underordnat system - och det går att lämna anbud i delar.

Ramavtal kommer även ha möjlighet till förnyad konkurrensutsättning.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 223-585972
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Motivering för avbrytande

Underrättelse om avbrytande av upphandling (dnr 21/241):

Styr- och övervakningsarbeten (överordnat eller underordnat), Sverige (flera olika anbudsområden) i enlighet med 12 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) vill Akademiska Hus härmed informera om att upphandling Styr- och övervakningsarbeten (överordnat eller underordnat), Sverige (flera olika anbudsområden) (dnr 21/241) avbryts.

Upphandlingen avbryts för att genomföra följande ändringar av Upphandlingsdokumenten:

I. Regleringen av referenstagningens genomförande. Ändringar kommer att genomföras för att möjliggöra en mer ändamålsenlig referenstagning. Blanketten som referenserna har signerat har varit onödigt krånglig, vilket givit upphov till att många referenspersoner missförstått blanketten. Även blankettens utformning i övrigt behöver ändras för att göra det enklare att korrekt besvara den.

II. Upplägget med rangordningar per system och förnyade konkurrensutsättningar. Akademiska Hus kommer att genomföra en översyn av ramavtalets utformning.

Bristerna kan inte korrigeras inom ramen för den pågående upphandlingen.

En ny upphandling kommer att annonseras så fort som möjligt.

Mercell annons: https://opic.com/id/afxdzyflbl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Göteborg
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022