Works - 31514-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Angered: Rörmokeriarbeten

2022/S 015-031514

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bostads AB Poseidon
Nationellt registreringsnummer: 556120-3398
Postadress: Box 1
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 42421
Land: Sverige
Kontaktperson: Karl Lund
E-post: karl.lund@poseidon.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.poseidon.goteborg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal rörservice, Angered, Kortedala, Backa, Hisingen, Öster

Referensnummer: UH21-/45
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45330000 Rörmokeriarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal rörservice, Angered, Kortedala, Backa, Hisingen, Öster

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 82 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232150 Arbeten för vattenledningar
45332200 VA-arbeten
45332400 Montering av sanitetsgods och rör
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal rörservice, Angered, Kortedala, Backa, Hisingen, Öster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Referensuppdrag / Viktning: 10
Kostnadskriterium - Namn: Erfarenhet / Viktning: 15
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 75
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 191-493348
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bravida Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556197-4188
Postadress: Förmansvägen 2
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 12681
Land: Sverige
E-post: sebastian.englinde@bravida.se
Internetadress: http://www.bravida.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 24 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 24 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Canmera Comfort AB
Nationellt registreringsnummer: 556512-4731
Postadress: Blekeslänten 3
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 416 57
Land: Sverige
E-post: anders.gustavsson@canmera.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 35 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 35 600 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Radiator VVS AB
Nationellt registreringsnummer: 556027-1065
Postadress: Skruvvägen 6B
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45175
Land: Sverige
E-post: mikael.eliasson@radiatorvvs.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 23 200 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 23 200 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022