Tjenesteydelser - 315225-2019

08/07/2019    S129    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Irland-Co Dublin: Udførelse af ejendomsdrift og tekniske tjenester

2019/S 129-315225

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Postadresse: Wyattville Road, Loughlinstown
By: Co Dublin
NUTS-kode: IE061
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Socialpolitik

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af ejendomsdrift og tekniske tjenester

Sagsnr.: 171902/5068
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79993100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af kontrakt med et ejendomsadministrationsselskab, der kan udføre en bred vifte af forebyggende og udbedrende vedligeholdelse, inklusive yderligere (forefaldende) vedligeholdelse og ejendomsdrift hos Eurofound.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79993000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE061
Hovedudførelsessted:

Eurofound's lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud er opdelt i 2 dele, der afspejler forskellige tjenesteydelsers art og leveringsmåde. Grundet den dobbelte art af tjenesteydelserne, der skal leveres, vil den valgte tilbudsgiver blive tildelt de 2 følgende kontrakter:

Del 1: Planlagte tjenesteydelser — forebyggende vedligeholdelse (direkte kontrakt)

Del 2: Yderligere (ad hoc) tjenesteydelser og udbedrende vedligeholdelse (rammeaftale).

Del 1 omfatter planlagte arbejder med fokus på forebyggende vedligeholdelse. Denne del omfatter tjenesteydelser af tilbagevendende karakter, der vil blive planlagt for hele året. For disse tjenesteydelser tildeles en direkte tjenesteydelseskontrakt. Del 2 omfatter forefaldende tjenesteydelser. Dette omfatter hovedsageligt tjenester, der ikke skal udføres hvert år, og tjenester, hvor det nøjagtige omfang ikke er kendt på forhånd. For disse tjenesteydelser tildeles en rammetjenesteydelseskontrakt. Tjenesteydelserne kan derefter rekvireres af Eurofound på ad hoc-basis og skal leveres af kontrahenten ud over de planlagte.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Begge kontrakter vil blive fornyet automatisk 3 gange, hver gang med 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk, at den anslåede samlede værdi på 1 350 000 EUR angivet under punkt II.1.5) kombinerer værdien af begge de planlagte kontrakter, der skal tildeles som resultat af dette udbud (dvs. for del 1 og del 2).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Eurofound-udbuddet er åbent for alle fysiske og juridiske personer fra EU-medlemsstater og fra lande, som har indgået en særlig aftale med Den Europæiske Union på området for offentlige indkøb. Yderligere oplysninger fås ved at benytte følgende link: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet hos Eurofound, i lokale LH4.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 person, der repræsenterer tilbudsgiveren, kan deltage i åbningen. Deltagelse vil være begrænset til rollen som observatør. Deres tilstedeværelse ved åbningen af buddene bedes venligst meddelt i forvejen til fr. Lidia Jankowska.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En tilbudsgiver kan, senest 2 måneder efter meddelelsen om procedurens resultat (tildelingsbeslutning), indgive en anmodning om annullering deraf. Ingen anmodninger fremsat af tilbudsgivere, ingen eventuelle svar fra Eurofound eller klager over eventuel fejladministration vil have til formål eller kunne bevirke opsættelse af fristen for indgivelse af en anmodning om annullering, eller påbegyndelsen af en ny frist for indgivelse af en anmodning om annullering. Organet med ansvar for at behandle annulleringsprocedurer er angivet i punkt VI.4.1) i udbudsbekendtgørelsen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019