Storitve - 315225-2019

08/07/2019    S129    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Irska-Co Dublin: Zagotavljanje upravljanja objektov in inženirskih storitev

2019/S 129-315225

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurofound – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poštni naslov: Wyattville Road, Loughlinstown
Kraj: Co Dublin
Šifra NUTS: IE061
Poštna številka: D18 KP65
Država: Irska
Kontaktna oseba: Lidia Jankowska
E-naslov: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: socialna politika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje upravljanja objektov in inženirskih storitev

Referenčna številka dokumenta: 171902/5068
II.1.2)Glavna koda CPV
79993100
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisa je zadolžiti podjetje za upravljanje obratov, da zagotovi raznovrstne storitve preventivnega in odzivnega vzdrževanja, vključno z (ad hoc) dodatnimi storitvami vzdrževanja in storitvami za obrate v prostorih Eurofounda.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79993000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE061
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

prostori Eurofounda.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, ki odražata način zagotavljanja različnih storitev in njihovo naravo. Zaradi dvojne narave storitve, ki bo oddana, bosta izbranim ponudnikom oddani naslednji 2 naročili:

del 1: načrtovane storitve – preventivno vzdrževanje (neposredno naročilo);

del 2: dodatne (ad hoc) storitve in odzivno vzdrževanje (okvirno naročilo).

Del 1 se nanaša na načrtovane storitve, osredotočene na preventivno vzdrževanje. Ta del vključuje storitve ponavljajoče se narave, ki bodo načrtovane skozi celo leto. Za te storitve bo oddano neposredno naročilo storitev. Del 2 se nanaša na ad hoc storitve. To v glavnem vključuje storitve z manj kot letno pogostostjo in storitve, katerih točna količina ni vnaprej znana. Za te storitve bo oddano okvirno naročilo storitev. Eurofound bo te storitve lahko zahteval na ad hoc osnovi in izvajalec jih bo moral zagotoviti poleg načrtovanih storitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Obe naročili se samodejno podaljšata 3-krat, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Upoštevajte, da ocenjena skupna vrednost 1 350 000 EUR iz točke II.1.5) združuje vrednosti obeh naročil, ki bosta oddani na podlagi tega razpisa (tj. dela 1 in 2).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Javni razpisi Eurofounda so odprti za vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in držav, ki so z Evropsko unijo podpisale poseben sporazum na področju javnih naročil. Za podrobnejše informacije obiščite spletno mesto na naslednji povezavi: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/08/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/08/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo v pisarnah Eurofounda, soba številka LH4.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeleži 1 oseba, ki zastopa ponudnika; sodelovanje bo omejeno na vlogo opazovalca. Če se nameravate udeležiti odpiranja ponudb, prosimo, da o tem vnaprej obvestite go. Lidio Jankowsko.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od obvestila o rezultatih postopka (sklepa o oddaji naročila) lahko ponudniki vložijo zahtevek za razveljavitev sklepa o oddaji. Podani zahtevki in odgovori Eurofounda ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo vpliva oziroma učinka na opustitev časovnega roka za vložitev zahtevka za razveljavitev ali določitev novega obdobja za sprožitev postopka za razveljavitev. Za postopke razglasitve ničnosti je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1) obvestila o naročilu.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/07/2019