Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 315250-2019

08/07/2019    S129    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Selvitys ”hallinnon laadun mittaamisesta valtakunnan tasoa alemmalla tasolla sekä tulosten vertaamisesta aiempien tutkimusten tuloksiin”

2019/S 129-315250

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General Regional and Urban Policy, TA Cell BU-1
Postiosoite: Rue de la Loi 200
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: DG REGIO A.3 — Budget and Financial management
Sähköpostiosoite: REGIO-CONTRACT@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22965768

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5081
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys ”hallinnon laadun mittaamisesta valtakunnan tasoa alemmalla tasolla sekä tulosten vertaamisesta aiempien tutkimusten tuloksiin”

Viitenumero: 2019CE160AT022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on selvitys ”hallinnon laadun mittaamisesta valtakunnan tasoa alemmalla tasolla sekä tulosten vertaamisesta aiempien tutkimusten tuloksiin”.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen tavoitteena on

1) kartoitussuunnitelman analyysi: kansalaiskyselyyn perustuvan kartoituksen syvällinen analyysi näytteen edustavuuden arvioimiseksi sekä kansallisella että alueellisella tasolla kaikkien jäsenvaltioiden osalta, tilastollinen analyysi sen selvittämiseksi, onko mahdollista parantaa kyselylomaketta siten, että hyvä vertailtavuus säilyisi Euroopan hallinnon laatuindeksin (European Quality of Government Index – EQI) edellisten versioiden kanssa, kyselylomakkeen käsitteellinen analyysi sen arvioimiseksi, onko mahdollista parantaa ymmärrettävyyttä sekä näin muodoin Euroopan hallinnon laatuindeksin kolmea mittaria (jotka ovat laatu, puolueettomuus ja korruptio),

2) tiedon keruu: kenttätyön tulokset täytyy muotoilla kahteen tietokeräelmään: toinen edustaa anonymisoitua mikrodataa ja toinen sisältää kaikki indikaattorit ja indeksin osat, jotka on laskettu alueellisella ja kansallisella tasolla,

3) yhdistelmäindeksin laskenta: analyysin tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus valituista yhdistelmäindeksin laskentamenetelmistä sekä vertailu aikaisempien EU:ssa toteutettujen hallinnon laatutoimien kanssa,

4) muihin lähteisiin perustuva johdonmukaisuuden tarkistus,

5) yhteydet sosioekonomiseen kehitykseen sekä asiaankuuluvien tapaustutkimusten tarkastelu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: menetelmäehdotuksen laatu / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: työn ja resurssien organisointi / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 40
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/09/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan komissio, DG REGIO, Avenue de Beaulieu No. 5,1160 Auderghem, BELGIA (Métro Demey).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/07/2019