Servicii - 315250-2019

08/07/2019    S129

Belgia-Bruxelles: Studiu privind „Măsurarea calității guvernării la nivel subnațional și compararea rezultatelor cu studiile anterioare”

2019/S 129-315250

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General Regional and Urban Policy, TA Cell BU-1
Adresă: Rue de la Loi 200
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: DG REGIO A.3 — Budget and Financial management
E-mail: REGIO-CONTRACT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22965768
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5081
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind „Măsurarea calității guvernării la nivel subnațional și compararea rezultatelor cu studiile anterioare”

Număr de referinţă: 2019CE160AT022
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei cereri de oferte este un studiu privind „Măsurarea calității guvernării în Uniunea Europeană la nivel subnațional și compararea rezultatelor cu studiile anterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sarcinile acestui contract sunt:

1) analiza proiectării sondajului: o analiză aprofundată a sondajului privind cetățenii, pentru a evalua nivelul de reprezentativitate a eșantionului la nivel național și regional pentru toate statele membre; o analiză statistică pentru a identifica posibilele subtilități ale chestionarului, menținând în același timp un nivel bun de comparabilitate cu edițiile EQI anterioare; o analiză conceptuală a chestionarului pentru a evalua dacă este posibilă îmbunătățirea înțelegerii și, prin urmare, măsurarea celor 3 componente EQI (calitate, imparțialitate și corupție);

2) Colectarea datelor: rezultatele activității pe teren trebuie să fie formate în 2 seturi de date: unul care prezintă micro-datele anonimizate și celălalt incluzând toți indicatorii și componentele indexului calculate la nivel regional și național;

3) Calculul indicelui compozit: analiza trebuie să includă o descriere detaliată a metodologiei adoptate pentru calcularea indicelui compozit și compararea cu măsurile anterioare de calitate ale guvernului în UE;

4) Verificarea conformității cu alte surse.

5) Legătura cu dezvoltarea socioeconomică și discutarea studiilor de caz relevante.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 60
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și a resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 16
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/09/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/09/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, DG REGIO, Avenue de Beaulieu No 5,1160 Auderghem, BELGIA (Métro Demey)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/07/2019