Lieferungen - 315283-2023

26/05/2023    S101

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 101-315283

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 082-247601)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: al. Krakowska 110/114
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-256
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Sitnik
E-Mail: edyta.sitnik@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Telefon: +48 511160377
Fax: +48 221123900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ilot.eb2b.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów SBŁ

Referenznummer der Bekanntmachung: AZLZ.26.24.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ).

2. Zamawiający będzie zamawiał oprogramowanie sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa obejmująca oprogramowanie wymienione w ust. 2.1 OPZ (Specyfikacja ilościowa zamówienia początkowego) nastąpi 01.09.2023 r. bez konieczności składania zamówienia cząstkowego. Jeżeli oprogramowanie objęte zamówieniem początkowym (tj. pierwszą dostawą) zostanie udostępnione przed 01.09.2023 r., Strony uzgadniają, że datą dostawy będzie 01.09.2023 r. Zamówień w imieniu Odbiorców będzie dokonywało Centrum Łukasiewicz.

3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 082-247601

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 07/06/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 28/08/2023
muss es heißen:
Tag: 04/09/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 07/06/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: