Varer - 315408-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Lemvig: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2023/S 101-315408

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 35
Postadresse: Rådhusgade 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Nedergaard Kallesøe
E-mail: Charlotte.Kallesoe@lemvig.dk
Telefon: +45 96631061
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lemvig.dk/Udbud.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb og levering af fødevarer til de mindre køkkener i Lemvig Kommune.

Udbuddet er opdelt efter beliggenhed i 3 delaftaler.

Der stilles krav til mulighed for elektronisk bestilling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thyborøn - Harboøre - Klinkby - Bonnet - Ramme

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Thyborøn - Harboøre - Klinkby - Bonnet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 1 er estimeret til kr. 1.000.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 4.000.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for tilbudslisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lemvig By

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig By med undtagelse af institutioner i østbyen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 2 er estimeret til kr. 2.400.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 9.600.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for tilbudslisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lemvig Øst, Rom, Nr.Nissum, Fabjerg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig Øst, Rom, Nr.Nissum, Fabjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 3 er estimeret til kr. 1.000.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 4.000.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for prislisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 052-153826
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

De anslåede værdier dækker det forventede køb over en 4-årig periode.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023