Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 315414-2019

08/07/2019    S129

România-Măgurele: Lucrări de izolare termică

2019/S 129-315414

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orașul Măgurele
Număr naţional de înregistrare: 4364500
Adresă: Str. Călugăreni nr. 2-4
Localitate: Măgurele
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077125
Țară: România
Persoană de contact: Popa Theodor
E-mail: achizitii@primariamagurele.ro
Telefon: +40 214574091
Fax: +40 214574165
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariamagurele.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele

Număr de referinţă: 4364500/2018/1
II.1.2)Cod CPV principal
45321000 Lucrări de izolare termică
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Eficientizarea energetica prin reabilitarea cladirilor rezidentiale din Orasul Magurele.

Lucrarile propuse:

(a) Lucrari de reabilitare termică a elementelor de anvelopa,

(b) Lucrari de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,

(c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,

(d) Alte activităţi suplimentare care conduc la indeplinirea obiectivelor componentei.

Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de eficientizarea energetica prin reabilitarea a unui numar de 32 imobile de locuinte/obiecte de lucrari din Orasul Magurele.

Valoarea totala estimata fara TVA: 29 923 787,46 RON.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate după caz, în functie de necesităti, prin modificarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 28 690 004.74 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 10 blocuri

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45321000 Lucrări de izolare termică
09331200 Module solare fotovoltaice
45261310 Lucrări de hidroizolare
45421000 Lucrări de tâmplărie
45443000 Lucrări de faţade
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Magurele.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile propuse:

(a) Lucrari de reabilitare termică a elementelor de anvelopa,

(b) Lucrari de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,

(c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,

(d) Alte activităţi suplimentare care conduc la indeplinirea obiectivelor componentei.

Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de eficientizarea energetica prin reabilitarea urmatoarelor imobile de locuinte/obiecte de lucrari din Orasul Magurele:

1) Bloc 1, Str. Atomistilor nr. 246, Oras Magurele, judetul Ilfov;

2) Bloc 2, Str. Fizicienilor nr. 2, Oras Magurele, judetul Ilfov;

3) Bloc 3, Str. Fizicienilor nr. 4, Oras Magurele, judetul Ilfov;

4) Bloc 4, Str. Fizicienilor nr. 6, Oras Magurele, judetul Ilfov;

5) Bloc 5, Str. Fizicienilor nr. 8, Oras Magurele, judetul Ilfov;

6) Bloc 6, Aleea Atomistilor nr. 5, Oras Magurele, judetul Ilfov,

7) Bloc B10, Str. Albastrelelor nr. 1, Oras Magurele, judetul Ilfov

8) Bloc B13, Str. Albastrelelor nr. 6, Oras Magurele, judetul Ilfov;

9) Bloc B14, Str. Panselelor nr. 3, Oras Magurele, judetul Ilfov;

10) Bloc B20, Str. Bujorilor nr. 3, Oras Magurele, judetul Ilfov.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de executie al contractului. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile vor fi asigurate din Programul Operaţional Regional 2014-2020 si buget local Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI

II.2.14)Informații suplimentare

Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 10 blocuri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45321000 Lucrări de izolare termică
09331200 Module solare fotovoltaice
45261310 Lucrări de hidroizolare
45421000 Lucrări de tâmplărie
45443000 Lucrări de faţade
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Magurele.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile propuse:

(a) Lucrari de reabilitare termică a elementelor de anvelopa,

(b) Lucrari de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,

(c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,

(d) Alte activităţi suplimentare care conduc la indeplinirea obiectivelor componentei.

Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de eficientizarea energetica prin reabilitarea urmatoarelor imobile de locuinte/obiecte de lucrari din Orasul Magurele:

1) Bloc B21, Str. Bujorilor nr. 5, Oras Magurele, judetul Ilfov;

2) Bloc G1, Str. Albastrelelor nr. 3, Oras Magurele, judetul Ilfov;

3) Bloc G2, Str. Albastrelelor nr. 5, Oras Magurele, judetul Ilfov;

4) Bloc G3, Str. Bujorilor nr. 4, Oras Magurele, judetul Ilfov;

5) Bloc G4, Str. Bujorilor nr. 8, Oras Magurele, judetul Ilfov;

6) Bloc L1, Str. Fizicienilor nr. 13, Oras Magurele, judetul Ilfov;

7) Bloc L2, Str. Fizicienilor nr. 15, Oras Magurele, judetul Ilfov;

8) Bloc L3, Str. Fizicienilor nr. 17, Oras Magurele, judetul Ilfov;

9) Bloc M1, Str. Fizicienilor nr. 21, Oras Magurele, judetul Ilfov;

10) Bloc M2, Str. Fizicienilor nr. 19, Oras Magurele, judetul Ilfov.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de executie al contractului. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile vor fi asigurate din Programul Operaţional Regional 2014-2020 si buget local Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI

II.2.14)Informații suplimentare

Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 12 blocuri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45321000 Lucrări de izolare termică
09331200 Module solare fotovoltaice
45261310 Lucrări de hidroizolare
45421000 Lucrări de tâmplărie
45443000 Lucrări de faţade
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Magurele.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile propuse:

a) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopa,

b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,

c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile,

d) Alte activităţi suplimentare care conduc la indeplinirea obiectivelor componentei,

Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de eficientizarea energetica prin reabilitarea urmatoarelor imobile de locuinte/obiecte de lucrari din Orasul Magurele:

1) Bloc M3, Str. Fizicienilor nr. 16, Oras Magurele, judetul Ilfov;

2) Bloc M4, Str. Fizicienilor nr. 14, Oras Magurele, judetul Ilfov;

3) Bloc M6, Str. Fizicienilor nr. 10, Oras Magurele, judetul Ilfov;

4) Bloc N1, Str. Fizicienilor nr. 20, Oras Magurele, judetul Ilfov;

5) Bloc N2, Str. Fizicienilor nr. 34, Oras Magurele, judetul Ilfov;

6) Bloc N3, Str. Fizicienilor nr. 24, Oras Magurele, judetul Ilfov;

7) Bloc N4, Str. Fizicienilor nr. 32, Oras Magurele, judetul Ilfov;

8) Bloc O1, Str. Fizicienilor nr. 18, Oras Magurele, judetul Ilfov;

9) Bloc O2, Str. Fizicienilor nr. 22, Oras Magurele, judetul Ilfov;

10) Bloc O3, Str. Fizicienilor nr. 26, Oras Magurele, judetul Ilfov;

11) Bloc O4, Str. Fizicienilor nr. 30, Oras Magurele, judetul Ilfov;

12) Bloc O5, Str. Fizicienilor nr. 28, Oras Magurele, judetul Ilfov.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de executie al contractului. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile vor fi asigurate din Programul Operaţional Regional 2014-2020 si buget local Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI

II.2.14)Informații suplimentare

Apelul de proiecte POR/174/3/1; POR/2017/3/3.1/a/2/BI.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 133-302008
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14788,14785
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 12 blocuri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Nemar Edil-Construct S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 18323489
Adresă: Str. Timișoara nr. 89-91, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013062
Țară: România
E-mail: OFFICE@nemar-edil.ro
Telefon: +40 736628086
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 284 574.03 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 407 134.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13578
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 10 blocuri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Recon şi Doje S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3145464
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: ofertare@recondoje.ro
Telefon: +40 212107006
Fax: +40 212107081
Adresă internet: www.recondoje.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 806 549.43 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 576 379.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13577
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 – „Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din Orașul Măgurele” – 10 blocuri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Recon şi Doje S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3145464
Adresă: Str. Maica Domnului nr. 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023721
Țară: România
E-mail: ofertare@recondoje.ro
Telefon: +40 212107006
Fax: +40 212107081
Adresă internet: www.recondoje.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 832 664.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 706 491.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/07/2019