Lieferungen - 315416-2023

26/05/2023    S101

Rumänien-Bistrița: Bitumen

2023/S 101-315416

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA
Nationale Identifikationsnummer: 25503261
Postanschrift: Strada: Rebreanu Liviu, nr. 2-4
Ort: Bistrita
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 420008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MACEDON RUSTI
E-Mail: dspb@primariabistrita.ro
Telefon: +40 263216202
Fax: +40 263234392
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariabistrita.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Autoritati locale
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare bitum rutier 70/100

Referenznummer der Bekanntmachung: 25503261_2023_PAAPD1401257
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44113610 Bitumen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția de Bitum rutier 70/100 conform documentelor anexate.

Direcția Servicii Publice Bistrița, din cadrul Primăriei municipiului Bistrița are în administrare o stație de preparare a mixturilor asfaltice. Se dorește încheierea unui contract de furnizare bitum necesar pentru producerea de mixturi asfaltice necesare pentru reparații curente la străzile, aleile, parcărilor si trotuarelor din Municipiul Bistrița.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Nota: Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

În măsura in care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate de către operatorii economici în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante va fi transmis cel târziu în a 11 - a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare.

Orice răspuns la solicitările de clarificări sau orice amendament emis de autoritatea contractanta va fi parte a Documentației de atribuire si va fi comunicat tuturor celor interesați prin SEAP.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 197 200.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bistrita, str. Victor Babes, nr 28

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul achiziției este reprezentat de necesitatea producerii de mixturi asfaltice necesare pentru reparații curente la străzile, aleile, parcărilor si trotuarelor din Municipiul Bistrița.

Contractul de furnizare a bitum se va încheia pentru o perioadă de 8 luni, 01.05.2023-31.12.2023 conform documentelor anexate. Valabilitatea contractului încheiat se poate prelungii prin acordul părților, pe bază de act adițional, pentru o perioadă de încă 4 luni, până la data de 30.04.2023.

Pe durata îndeplinirii contractului, se solicită minim 400,00 tone si maxim 513,18 tone de bitum rutier 70/100. Valoarea minima a intervalului reprezintă valoarea estimata a prezentei proceduri, cantitatea necesara până la 31 decembrie 2023 (în funcție de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezintă valoarea estimata ce conține si valoarea posibilelor suplimentari. Suplimentarea acestor cantități de produse este condiționată de existența resurselor financiare în conformitate cu art.165 din HG 395/2016.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Timp de livrare: Bn / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Valabilitatea contractului încheiat se poate prelungii prin acordul părților, pe bază de act adițional, pentru o perioadă de încă 4 luni, până la data de 30.04.2024 si suplimentarea cantitatii pana la valoarea maxima . Suplimentarea acestor cantitati de produse este conditionata de existenta resurselor financiare în conformitate cu art.165 din HG 395/2016

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 060-174617
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 55
Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare bitum rutier 70/100

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALCADIBO TRADING
Nationale Identifikationsnummer: RO 6748664
Postanschrift: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 115
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 110186
Land: Rumänien
E-Mail: alcadibo@alcadibo.ro
Telefon: +40 248216821
Fax: +40 248222326
Internet-Adresse: www.alcadibo.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 980 897.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 197 200.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru,aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Se va descarca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice. Raspunsul la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, dupa autentificare, de fiecare participant.(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Documentele precizate mai sus, respectiv fișierele încărcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. In conformitate cu legislatia în vigoare ( OUG nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului ), operatiunile de încasari si plati între institutiile publice si agentii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului,fiind obligatoriu pentru contractant sa aiba deschis un astfel de cont la trezoreria în a carei raza teritoriala are sediul.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia administratie publica juridica din cadrul Primariei Municipiului Bistrita
Postanschrift: P-ta Centrala, nr.6
Ort: Bistrita (Bistrita-Nasaud)
Postleitzahl: 420008
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.primariabistrita.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/05/2023