Works - 31546-2022

21/01/2022    S15

Romania-Medgidia: Building construction work

2022/S 015-031546

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL MEDGIDIA
National registration number: 4301456
Postal address: Strada: DECEBAL, nr. 35
Town: Medgidia
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 905600
Country: Romania
Contact person: Valentina Ladaru
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Telephone: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Internet address(es):
Main address: www.primaria-medgidia.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”

Reference number: 438415020213
II.1.2)Main CPV code
45210000 Building construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30.101.847,18 lei fara TVA si este formata din :

Cap. 1.2. Amenajarea terenului (demolări clădiri, platforme existente): 449.996,25 lei fara TVA

Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 3.758.662,83 lei fara TVA

2.1. Alimentare cu energie electrica medie tensiune si posturi de transformare si branşamente: 437.054,54 lei fara TVA

2.2.Alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branşamente si iluminat stradal: 322.097,42 lei fara TVA

2.3. Alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala: 793.645,28 lei fara TVA

2.4. Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi: 1.943.335,59 lei fara TVA

2.5. Reţea gaze naturale: 262.530 lei fara TVA

Cap. 4. Cheltuieli cu investiţia de baza: 25.462.914, 36 lei fara TVA

4.1.Construcţii si instalaţii: 24.811.063,56 lei fara TVA

4.2. Montajul utilajelor, echipamente tehnologice si functionale: 224.950,80 lei fara TVA

4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 426.900,0 lei fara TVA

Cap. 5.1.Organizare de şantier: 243.784,14 lei fara TVA

5.1.1.Lucrări de construcţii si instalaţii: 125.882,09 lei fara TVA

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului: 117.902,05 lei fara TVA

Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 186.489,6 lei fara TVA

6.2. Probe tehnologice si teste: 186.489,6 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 30.101.847,18 Monedă: RON

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232141 Heating works
45232400 Sewer construction work
45233140 Roadworks
45310000 Electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45332400 Sanitary fixture installation work
45333000 Gas-fitting installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Municipiul Medgidia

II.2.4)Description of the procurement:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30.101.847, 18 lei fara TVA

Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri stabileste conditii tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie, verificarea si receptia imobilului. Lucrarile ce se vor efectua sunt cuprinse in devizul general.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, COD SMIS 125438, Contract de finantare nr. 4795/27.09.2019

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 119-311693
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul Juridic
Postal address: Str. Decebal nr. 35
Town: Medgidia
Postal code: 905600
Country: Romania
E-mail: juridic@primaria-medgidia.ro
Telephone: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Internet address: www.primaria-medgidia.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022