Services - 315474-2017

10/08/2017    S152    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Technical building-inspection services

2017/S 152-315474

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK23981
Döbrentei utca 2.
Budapest
1013
Hungary
Contact person: Tarnóy Anna
Telephone: +36 302592793
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Fax: +36 76516306
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.kedozrt.hu

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására.

II.1.2)Main CPV code
71631300
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 399 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
71247000
71248000
71356100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU331
Main site or place of performance:

Projekt helyszíne: Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe és AK székhelye 1013 Bp. Döbrentei u. 2. Pontos meghatározás ajánlati dokumentációban.

II.2.4)Description of the procurement:

Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására.

A Kecskeméti CAMPUS beruházás I. üteme:

Kivitelezési tervdokumentáció készítése és kapcsolódó tervezői feladatok ellátása;

A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a II. engedélyezési ütemvonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzése;

Főbb kivitelezési feladatok:

— Oktatási épület teljes kivitelezése;

— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése;

— Gépészeti földalatti épület kivitelezése;

— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

A megvalósuló beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Nyertes ajánlattevő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2)bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Nyertes ajánlattevő tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényrendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni, melyek elsősorban de nem kizárólagosan az alábbiak:

— Lebonyolítási feladatok az előkészítési, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban;

— Műszaki ellenőri feladatok ellátása az előkészítési, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban.

A beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

A beruházás részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Szakmai szervezettség és módszertan / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 070-132647
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Megbízási szerződés a Kecskeméti CAMPUS beruházás I. ütemének műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatainak ellátására

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Váci út 140.
Budapest
1138
Hungary
NUTS code: HU110
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Szilágyi Dezső tér 1. 3. em. 4.
Budapest
1011
Hungary
NUTS code: HU110
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 421 666 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 399 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.: műszaki ellenőrzési feladatok; szakértői feladatok; lebonyolítói feladatok; tervellenőrzés.

Friday Creative Kft.: lebonyolítói feladatok; műszaki ellenőri feladatok; szakértői, tanácsadási feladatok.

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.: Adam Lee Miller Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 21.; adószáma: 14307379-2-43).

Friday Creative Kft.: nem ismert.

Ajánlattevők:

1. sz. ajánlat

Ajánlattevő neve:

Campus 2017 Konzorcium (1138 Budapest, Váci út 140.).

Közös ajánlattevők:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 12037984-2-41.

Friday Creative Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 23525731-2-41.

2. sz. ajánlat.

Ajánlattevő neve:

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 12014055-2-43.

3. sz. ajánlat

Ajánlattevő neve:

KEDO I. Mérnök Konzorcium (1036 Budapest, Perc utca 2.).

Közös ajánlattevők:

Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 25424959-2-41.

3E International Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4. em.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 13450027-2-41.

4. sz. ajánlat

Ajánlattevő neve: (1054 Budapest, Alkotmány u. 21. 1/1.).

Ország: Magyarország.

Adószám: 10952166-2-41.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2017