Szolgáltatások - 315557-2017

10/08/2017    S152

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2017/S 152-315557

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

A világbajnokság helyszínein, Budapest és Balatonfüred közigazgatási területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok – kivéve nyitó és zárórendezvény – teljes körű ellátása, ide értve a Világbajnokságot megelőző felvezető rendezvények, valamint a Világbajnokság és az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt, FINA előírások szerint biztosítandó Market Street-ek üzemeltetése, rendezvényeinek biztosítása, programszervezése, sportprezentációs feladatok ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/02/2017
Befejezés: 31/10/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 045-082764

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Young and PArtners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: szandra.krajcsovics@youngandpartners.hu
Telefon: +36 205321088
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 353 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Meghívott ajánlattevők:

1. We Love Kreatív Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 118-120. IV.8.).

Adószám: 12802359-2-41.

Kisvállalkozás.

2. Inspire Rendezvényügynökség Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. I.6.).

Adószám: 12902150-2-42.

Mikrovállalkozás.

3. Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1035 Budapest, Miklós tér 1.).

Adószám: 25295887-2-41.

Kisvállalkozás.

A szerződésmódosítás időpontja: 18.7.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A világbajnokság helyszínein, Budapest és Balatonfüred közigazgatási területén.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok – kivéve nyitó és zárórendezvény – teljes körű ellátása, ide értve a Világbajnokságot megelőző felvezető rendezvények, valamint a Világbajnokság és az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt, FINA előírások szerint biztosítandó Market Street-ek üzemeltetése, rendezvényeinek biztosítása, programszervezése, sportprezentációs feladatok ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/02/2017
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 353 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Young and PArtners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: szandra.krajcsovics@youngandpartners.hu
Telefon: +36 205321088
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. A Vállalkozási Keretszerződés 6.1. pontjának jelenlegi szövege:

„A jelen Szerződés keretösszege nettó 2 000 000 000 HUF + ÁFA (azaz Kettőmilliárd forint + ÁFA).”

2.2. A Vállalkozási Keretszerződés 6.1. pontjának módosított szövege:

„A jelen Szerződés keretösszege nettó 2 353 000 000 HUF + ÁFA (azaz Kettőmilliárd- háromszázötvenhárommillió forint + ÁFA).”

2.3. Egyebekben a Vállalkozási Keretszerződés változatlan.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

3.1. A Vállalkozási Keretszerződés gazdasági és műszaki szempontból egységes műszaki tartalmat takar, az e szerződésmódosítással beszerzett további szolgáltatások az alapszerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra épülnek.

3.2. A szolgáltatások egységessége a rendezvény egységességén alapul, azok a körülményekhez képest leggazdaságosabban az eredeti szolgáltatóval valósíthatóak meg, mivel a további szolgáltatások az alapszolgáltatásoktól sok esetben el sem különíthetőek.

3.3. A Megrendelő érdeke, hogy a kommunikáció és a felelősségvállalás szempontjából is az egész műszaki tartalmat – a megrendelt többlettel együtt – egy vállalkozó valósítsa meg.

3.4. Felek egyező álláspontja szerint e módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt követelményeknek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 353 000 000.00 HUF