Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Szolgáltatások - 315557-2017

10/08/2017    S152

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2017/S 152-315557

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

A világbajnokság helyszínein, Budapest és Balatonfüred közigazgatási területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok – kivéve nyitó és zárórendezvény – teljes körű ellátása, ide értve a Világbajnokságot megelőző felvezető rendezvények, valamint a Világbajnokság és az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt, FINA előírások szerint biztosítandó Market Street-ek üzemeltetése, rendezvényeinek biztosítása, programszervezése, sportprezentációs feladatok ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/02/2017
Befejezés: 31/10/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 045-082764

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok teljes körű ellátása. Vállalkozási keretszerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Young and PArtners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: szandra.krajcsovics@youngandpartners.hu
Telefon: +36 205321088
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 353 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Meghívott ajánlattevők:

1. We Love Kreatív Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 118-120. IV.8.).

Adószám: 12802359-2-41.

Kisvállalkozás.

2. Inspire Rendezvényügynökség Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 6. I.6.).

Adószám: 12902150-2-42.

Mikrovállalkozás.

3. Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1035 Budapest, Miklós tér 1.).

Adószám: 25295887-2-41.

Kisvállalkozás.

A szerződésmódosítás időpontja: 18.7.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A világbajnokság helyszínein, Budapest és Balatonfüred közigazgatási területén.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 2017. évi 17. FINA Világbajnokság kommunikációjához kapcsolódó komplex rendezvényszervezési feladatok – kivéve nyitó és zárórendezvény – teljes körű ellátása, ide értve a Világbajnokságot megelőző felvezető rendezvények, valamint a Világbajnokság és az azt követő Masters Világbajnokság ideje alatt, FINA előírások szerint biztosítandó Market Street-ek üzemeltetése, rendezvényeinek biztosítása, programszervezése, sportprezentációs feladatok ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/02/2017
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 353 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Young and PArtners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: szandra.krajcsovics@youngandpartners.hu
Telefon: +36 205321088
Fax: +36 16315055
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. A Vállalkozási Keretszerződés 6.1. pontjának jelenlegi szövege:

„A jelen Szerződés keretösszege nettó 2 000 000 000 HUF + ÁFA (azaz Kettőmilliárd forint + ÁFA).”

2.2. A Vállalkozási Keretszerződés 6.1. pontjának módosított szövege:

„A jelen Szerződés keretösszege nettó 2 353 000 000 HUF + ÁFA (azaz Kettőmilliárd- háromszázötvenhárommillió forint + ÁFA).”

2.3. Egyebekben a Vállalkozási Keretszerződés változatlan.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

3.1. A Vállalkozási Keretszerződés gazdasági és műszaki szempontból egységes műszaki tartalmat takar, az e szerződésmódosítással beszerzett további szolgáltatások az alapszerződés alapján nyújtott szolgáltatásokra épülnek.

3.2. A szolgáltatások egységessége a rendezvény egységességén alapul, azok a körülményekhez képest leggazdaságosabban az eredeti szolgáltatóval valósíthatóak meg, mivel a további szolgáltatások az alapszolgáltatásoktól sok esetben el sem különíthetőek.

3.3. A Megrendelő érdeke, hogy a kommunikáció és a felelősségvállalás szempontjából is az egész műszaki tartalmat – a megrendelt többlettel együtt – egy vállalkozó valósítsa meg.

3.4. Felek egyező álláspontja szerint e módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt követelményeknek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 353 000 000.00 HUF