Works - 31559-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 015-031559

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_22083717
Postal address: Pétervárad Utca 11-17.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1145
Country: Hungary
Contact person: Varga Dóra Katalin
E-mail: drvarga@vddr.hu
Telephone: +36 709349022
Fax: +36 14583082
Internet address(es):
Main address: http://www.zugloizrt.hu
Address of the buyer profile: http://www.zugloizrt.hu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Építmény fenntartás, építési, felújítási munkák

Reference number: EKR001372452020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Keretmegállapodás alapján „Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátása” nettó 800 000 000, - Ft/év keretösszeg erejéig

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 157 362 204.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területe.

II.2.4)Description of the procurement:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat karbantartási és fenntartási munkái vállalkozási keretszerződés keretében nettó157 362 204, - Ft keretösszeg erejéig

UTCABÚTOROK, TARTOZÉKOK, MŰTÁRGYAK FENNTARTÁSA

A megnövekedett forgalom és gépkocsi szám által előidézett szabálytalan parkolás, valamint a vandalizmus miatt folyamatos feladattá vált a már meglevő utcabútorok, tartozékok, útműtárgyak fenntartási, valamint pótlási munkáinak elvégzése. Ezek a munkák az utcabútorok cseréje, felújítása és festése.

JÁRDÁK JAVÍTÁSA, FENNTARTÁSA

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő

járdahálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása. Az utóbbi évek lakossági igényei

változatlanok. Folyamatosan szükséges a kerületi önkormányzati tulajdonú utcai sorfák gyökérzete által megrongált, valamint a közműmunkák, a parkolási szokások, korosodás által balesetveszélyessé vált, elhasználódott járdaszakaszok komplex helyreállítása, a mozgáskorlátozott közlekedés elősegítése.

FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA

Mindazokon a kerületi önkormányzati tulajdonú burkolatlan közutakon, egyéb közterületeken, melyek nem kerülnek bele az útépítési vagy talajstabilizációs beruházások közé, folyamatosan földút karbantartási munkákat kell végezni. Ezeken az utakon a burkolat általában murva, zúzott kavics, agyagos bányakavics, mart aszfalt. (Preferált az ideiglenes burkolat szempontjából a mart aszfalt, mely hengerrel tömöríthető, és higított bitumenpermetezéssel vízzáró képességű.) A földutakon nincs kiépített csapadékvíz elvezetés csak szikkasztás, ezért fokozottan kitettek az időjárás károkozásának. A földutak mennyisége folyamatosan csökken, de állandó jellegű fenntartást igényelnek, főleg az őszi időszakban.

BURKOLT ÚTHÁLÓZAT FENNTARTÁSA

Elsőrendű feladat a forgalomképtelen törzsvagyon részét képező kerületi önkormányzati tulajdonban és fenntartásban levő burkolt (aszfalt, makadám, vagy kő burkolatú) úthálózat fenntartása, a balesetveszélyes burkolathibák gyors és szakszerű kijavítása. Közúthálózatunk döntő része az 1960-as és 1980-as évek között épült ki az akkori teherbírási követelményekkel és közművekkel, általában zúzott sínkő vagy durva mészkőalapra egy vagy két, gyakran minősítési osztályon kívüli aszfaltréteggel. Ebből a keretből a burkolt úthálózat kátyúzási és nagyfelület javítási munkáit finanszírozzuk. Több utcában, útszakaszon szükségessé vált a célgépes nagyfelületi javítások elvégzése, tekintve a lokális javításokkal már fenntarthatatlan állapotot.

MAKADÁM UTAK FENNTARTÁSA

A régi itatott makadám útpályaszerkezetek folyamatos javítást igényelnek. Ezek az utak a földutakhoz hasonlóan vízelvezetéssel nem rendelkeznek, a közmű üzemeltetők hozzájárulásának hiánya miatt még nem építhetők át. A makadám utak műszaki állapota időjárásfüggő, korlátozott teherbírásúak, az intenzív napi forgalom, illetve az átmenő agglomerációs és a növekedő belső gépkocsiállomány gyorsan elhasználja. Teljes útszerkezetű átépítésükhöz a közműveket üzemeltető cégek hozzájárulása szükséges, ezért a megfelelő engedélyekig a fenntartásuk nem mellőzhető, illetve a műszaki sajátosság miatt kiemelt jelentőségű.

SZIKKASZTÓRENDSZEREK FENNTARTÁSA

A feladat tárgya a kerületi lakótelepeken és közutakon található, az FCSM Zrt. által nem kezelt és nem üzemeltetett csapadékvíz elvezető és szikkasztórendszerek karbantartása, megrongálódott műtárgyaik rekonstrukciója. Újonnan is épülnek szikkasztó rendszerek az útépítési beruházási munkák folyamán, ahol az FCSM Zrt. nem járul hozzá egyesített vízelvezetés kialakításához.

A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 001-000021
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 1
Title:

Karbantartási és fenntartási munkák-3. konzultáció

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_77462374
Postal address: Vasas Utca 65-67.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1215
Country: Hungary
E-mail: iroda@vianova.hu
Telephone: +36 14204473
Fax: +36 12764113
Internet address: http://www.vianova.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_14226911
Postal address: Kenyérgyári Út 1/E.
Town: Gödöllő
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 2100
Country: Hungary
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telephone: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internet address: http://www.pentakft.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 157 362 204.00 HUF
Total value of the contract/lot: 157 362 204.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Mérnöki szolgáltatások; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelet; közműigénybevétellel

Összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezeték tisztítása; régészeti munkák; tűzszerészeti munkák; forgalomtechnikai munkák; bontási munkák;

Tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák, parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe

Emelése; szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; műtárgyépítés; szerkezetépítés;

Szakipari munkák; helyreállítási munkák; burkolatépítés; térburkolat építés; utcabútorok elhelyezése; burkolat alépítményi

Munkák; aszfaltmarás, fuvarozás, szállítás, mélyépítési részfeladatok (anyag nélkül), aszfalt bedolgozási szakmunkák (anyag nélkül), minősítések, laborvizsgálatok

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti információk:

(Nyertes) ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., adószám: 10452556-2-44)

- VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 13839129-2-43)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022