Works - 31563-2022

21/01/2022    S15

Romania-Dor Mărunt: Construction work for kindergarten buildings

2022/S 015-031563

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA DOR MARUNT(PRIMARIA DOR MARUNT)
National registration number: 3796730
Postal address: Strada: Sos.Bucuresti-Constanta, nr. 229
Town: Dor Marunt
NUTS code: RO312 Călăraşi
Postal code: 917055
Country: Romania
Contact person: Vasilica Roman
E-mail: primaria.dormarunt@yahoo.com
Telephone: +40 242644111
Fax: +40 242644111
Internet address(es):
Main address: https://comunadormarunt.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CONSTRUIRE GRADINITA PROGRAM NORMAL DALGA, DOR MARUNT, JUDETUL CALARASI

Reference number: 3796730_2021_PAAPD1306113
II.1.2)Main CPV code
45214100 Construction work for kindergarten buildings
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

CONSTRUIRE GRADINITA PROGRAM NORMAL DALGA, DOR MARUNT, JUDETUL CALARASI

Prin implementarea acestui proiect, COMUNA DOR MARUNT, va realiza din fonduri proprii urmatoarele:

1.Lucrarile de amenajare a terenului

2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

3.Cheltuieli pentru investiția de bază

- 3.1. Constructil si Instalatii

- 3.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale

- 3.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj

- 3.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesita montaj şi echipamente de transport

- 3.5. Dotari

4. Alte cheltuieli - Organizare de şantier

Avand in vedere devizul general intocmit si a fondurilor disponibile, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 604.445,51 lei fara TVA si cuprinde:

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

- Amenajarea terenului – 120.735,66 lei

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii – 12.478,48 lei

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Constructii si Instalatii – 334.093,70 lei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale – 8.656 lei

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj – 84.267,33 lei

4.5. Dotari – 35.862,00 lei

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier – 8.352,34 lei

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor = 18

Data la care Autoritatea Contractantă va răspunde (prin intermediul Buletinului consolidat de răspuns) în mod clar și complet la toate Solicitările de clarificări și la toate solicitările de informații suplimentare primite de la Operatorii Economici interesați este: cu 10 zile calendaristice înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 536 124.08 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111291 Site-development work
45331100 Central-heating installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO312 Călăraşi
Main site or place of performance:

Comuna Dor Marunt, sat Dalga

II.2.4)Description of the procurement:

CONSTRUIRE GRADINITA PROGRAM NORMAL DALGA, DOR MARUNT, JUDETUL CALARASI

Prin implementarea acestui proiect, COMUNA DOR MARUNT, va realiza din fonduri proprii urmatoarele:

1.Lucrarile de amenajare a terenului

2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

3. Cheltuieli pentru investiția de bază

- 3.1. Constructil si Instalatii

- 3.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale

- 3.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj

- 3.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesita montaj şi echipamente de transport

- 3.5. Dotari

4. Alte cheltuieli - Organizare de şantier

Avand in vedere devizul general intocmit si a fondurilor disponibile, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 604.445,51 lei fara TVA si cuprinde:

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

- Amenajarea terenului – 120.735,66 lei

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii – 12.478,48 lei

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Constructii si Instalatii – 334.093,70 lei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale – 8.656 lei

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj – 84.267,33 lei

4.5. Dotari – 35.862,00 lei

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier – 8.352,34 lei

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020

II.2.14)Additional information

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-493467
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 59
Title:

CONSTRUIRE GRADINITA PROGRAM NORMAL DALGA, DOR MARUNT, JUDETUL CALARASI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NICO CONSTRUCT
National registration number: RO 17212814
Postal address: Strada LAURLOR, Nr. 1
Town: Ciocanesti
NUTS code: RO312 Călăraşi
Postal code: 917035
Country: Romania
E-mail: office@nicoconstruct.com
Telephone: +40 242337262
Fax: +40 242337262
Internet address: https://nicoconstruct.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 604 445.51 RON
Total value of the contract/lot: 536 124.08 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 2 115 559.28 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

- 3 [%] din valoarea totală a lucrarilor ofertate - instalatii termice; - 0,5 [%] din valoarea totală a lucrarilor ofertate - ignifugare a materialelor combustibile.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022