Доставки - 315638-2016

Компактен изглед

13/09/2016    S176

Итaлия-Испра: Голямо превозно средство за реагиране при спешни ситуации за помощния екип за реагиране на обекта

2016/S 176-315638

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 18.8.2016 г., 2016/S 158-285997)

Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ. За контакти: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels. Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

19.9.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

23.9.2016 (9:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

3.10.2016.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

7.10.2016 (14:30), местно време.

[...]