Supplies - 315723-2020

07/07/2020    S129

Romania-Bucharest: Ophthalmology equipment

2020/S 129-315723

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice
National registration number: 4505421
Postal address: Str. Alexandru Lahovari nr. 1
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010464
Country: Romania
Contact person: Ioana Niculae
E-mail: achizitii@spitaloftalmologie.ro
Telephone: +40 3192753
Fax: +40 2107864

Internet address(es):

Main address: https://spitaloftalmologie.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098697
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare aparatură și echipamente medicale

Reference number: 202045054214
II.1.2)Main CPV code
33122000 Ophthalmology equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare aparatura si echipamente medicale – conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 764 705.89 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laborator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, sector 1, Str. Alexandru Lahovari.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 2 – laborator conform caietului de sarcini.

Aparat automat de colorat lame – 1 bucata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 420.17 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

A.T.I.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
33100000 Medical equipments
33123200 Electrocardiography devices
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, sector 1, Str. Alexandru Lahovari.

II.2.4)Description of the procurement:

ATI – conform caietului de sarcini. Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 222 689.07 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparate de nebulizare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, sector 1, Str. Alexandru Lahovari.

II.2.4)Description of the procurement:

Aparate de nebulizare conform caietului de sarcini –4 bucati.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 134 453.80 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diagnostic și tratament

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33122000 Ophthalmology equipment
33100000 Medical equipments
33112200 Ultrasonic unit
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București, sector 1, Str. Alexandru Lahovari.

II.2.4)Description of the procurement:

Diagnostic și tratament – conform caietului de sarcini. Cantitatile pentru fiecare reper din componenta lotului se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta calitativa. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 357 142.85 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 – informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 – declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice:

— dr. Marian Burcea – manager;

— dr. Mihai Pasarica – director medical;

— ec. Ianus Zoita – director economic, în cadrul Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice și

— Madalin Necula – administrator – Fast Consulting & Training S.R.L. – prestator de servicii auxiliare achizitiei, implicati în procedura de atribuire.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorul economic declarat castigator – îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE, se va solicita doar operatorului economic declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

— certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente, in tara de rezidenta.

Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine, ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant – daca este cazul) participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – a se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 – instrucțiuni privind DUAE.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016 cu modificarile și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice
Postal address: Piata Alexandru Lahovari nr. 1
Town: București
Postal code: 010464
Country: Romania
E-mail: achizitii@spitaloftalmologie.ro
Telephone: +40 3192753
Fax: +40 3192753

Internet address: www.spitaloftalmologie.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2020