Works - 31581-2022

21/01/2022    S15

Romania-Arad: Road construction works

2022/S 015-031581

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ARAD
National registration number: 3519925
Postal address: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310025
Country: Romania
Contact person: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telephone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet address(es):
Main address: www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

Reference number: L1/V2/2021
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, finanţat conform contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, COD SMIS 127811, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic. Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (20 zile) cu 11 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate este de 154.291.622,08 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 700.209,91 lei,

1.1 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 224.135,74 lei,

1.2 Plantarea de aliniamente de arboriși arbuști pe traseul propus: 476.074,17 lei,

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 344.238,25 lei. (Din care costuri de execuție pentru realizarea instalației de racordare – valoare ATR - componentă TR – 98.435 lei ).

3. Cheltuieli pentru investiția de bază: 151.431.110,29 lei,

Lucrări de modernizare traseu transport public de calatori cu autobuzul: 15.566.945,95 lei,

Lucrări de iluminat drumuri: 1.133.973,99 lei,

Lucrări de canalizare pluvială drumuri 1.985.963,39 lei,

Lucrări sens giratoriu: 471.978,54 lei,

Modernizare și extindere sistem de semnalizare și semaforizare: 8.624.814,95 lei,

Stații încărcare electrică: 1.886.846,55 lei,

Construire și modernizare stații autobuz: 1.409.876,42 lei,

Piste pentru biciclete: 1.634.313,79 lei,

Construire pod hobanat peste râul Mureș: 115.008.090,10,

Centru de comandă: 3.708.306,61 lei,

4. Cheltuieli cu Organizarea de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.666.063,63 lei,

5. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: 150.000 lei,

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 154.291.622,08 lei

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 139 272 542.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221110 Bridge construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

Municipiul Arad

II.2.4)Description of the procurement:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic.

Necesitatea realizării acestui proiect a fost identificată atât în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 cât și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă unde, în cadrul Domeniilor de acțiune, a fost definit ca prioritate pentru municipiu.

Municipiul Arad are un grad intens de motorizare de 450 de vehicule/1000 de locuitori, utilizarea masinilor personale pentru deplasarea pe drumurile urbane contribuind in mare masura la cresterea emisiilor de dioxid de carbon.

Proiectul are ca scop reducerea emisiilor de carbon rezultat din transportul urban in Municipiul Arad, prin transferul unei parti din cota modala a transportului individual cu autoturisme catre modalitati mai ecologice de transport, respectiv transportul public si deplasarea cu bicicleta.

Una din sursele generatoare de emisii de dioxid de carbon este transportul urban din ce in ce mai aglomerat. Majoritatea deplasarilor cetatenilor pe teritoriul orasului se fac cu mijloace de transport individuale (circa 42%) ceea ce duce la cresterea numarului de autoturisme care circula pentru a transporta un numar redus de persoane. Daca o parte dintre acesti utilizatori ar apela la transportul public s-ar reduce numarul autoturismelor, si implicit al emisiilor de CO2 provocate de acestea.

Obiectivul general al proiectului este reducerea transportului cu autotursimele individuale in municipiul Arad. Pentru a determina o parte din utilizatorii de autoturisme individuale să apeleze la mijloacele de transport public sau alte forme de transport ecologic (bicicleta), este necesară crearea unor conditii cat mai atractive pentru aceste modalitati de transport.

Proiectul are in vedere imbunatatirea transportui public cu autobuze intre zona UTA si cartierul Aradul Nou, pe un traseu nou, cu autobuze electrice noi si concomitent facilitarea deplasarilor cu bicicleta.

Prin investitiile propuse prin proiect se va asigura cresterea calitatii serviciilor de transport public cu autobuzele ca urmare a confortului oferit de mijloacele de transport in comun si siguranta calatorilor. Reproiectarea traseului autobuzelor pe zona vizata de proiect va conduce la imbunatatirea conditiilor de deplasare a autobuzelor, prin modernizarea infrastructurii rutiere si construirea unui pod nou peste Mures. De asemenea, modernizarea statiilor de autobuze si realizarea de statii noi alături de un managemeant de trafic eficient va face mai atractiv transportul în comun..

Opţiunile locuitorilor în privinţa mijloacelor de transport se îndreaptă într-o direcţie greşită, fiind preferate autoturismele personale în detrimentul tramvaielor, autobuzelor, a bicicletelor şi a mersului pe jos.

În general, putem spune că rezultatele așteptate vor determina influențe favorabile din punct de vedere economic, social și de mediu.

Oportunitatea realizării acestui proiect a fost susținută de posibilitatea de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investitii 4E, conform Contactului de finanțare nr. 4896/20.11.2019, Cod SMIS 127811.

Execuţia lucrărilor de Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare în conformitate cu Proiectul Tehnic nr. 035IF-ADPRAR_PR/2021 elaborat de SC ADURO IMPEX SRL și pus la dispoziția operatorului economic de către autoritatea contractantă.

Amenajarea traseului UTA–Str. Stefan cel Mare, constă in realizarea de lucrări de construire si modernizare a infrastructurii rutiere care va contribui la imbunatatirea trasportului cu autobuzele, pe traseul de la UTA-Piața Spitalului-Str. Andrei Șaguna - Calea Timișorii pâna la intersecția cu Str.Stefan cel Mare, cu traversarea Mureșului pe un pod nou si care va facilita accesul spre și dinspre cartierul Aradul Nou.

Traseul propus deservește o serie de puncte de interes public, care in prezent sunt accesibile cu mjloace de transport în comun numai prin schimbarea mai multor autobuze si sau tramvaie. Amenajarea va asigura creșterea calității serviciului de transport public si prin modernizarea stațiilor de autobuz existente si realizarea de stații noi, modernizarea si extinderea sistemelor de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizată care vor asigura acordarea de prioritate transportului public cu autobuze, plantarea de aliniamente de arbori si arbuști pe traseul propus precum si extinderea pistelor pentru biciclete si a traseelor pietonale. Se vor realiza două statii de incarcare rapida, la capetele traseului propus, pentru a asigura autonomia de deplasare pentru autobuzele electrice.

Acest obiectiv va contribui la creșterea atractivității transportului public cu autobuze, oferind o deplasare în condiții mai bune, pe un traseu mai eficient ca si zona de acoperire cu servicii de transport public si cu un timp mai scurt de deplasare decât in prezent.

Plantarea arborilor si arbuștilor pe aliniamente, precum si intensificarea utilizării bicicletelor în deplasările urbane vor contribui la reducerea emisiilor de CO2. Acest obiectiv specific va contribui la realizarea obiectivului general și a scopului proiectului.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

II.2.14)Additional information

Fonduri europene, bugetul local și împrumut bancar

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 135-358136
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3173
Title:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PAB Romania
National registration number: RO3513698
Postal address: Strada Zona Industriala Micalaca EST, Nr. FN
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310199
Country: Romania
E-mail: sanduion.pab@gmail.com
Telephone: +40 257253399
Fax: +40 257253399
Internet address: www.pab.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 154 291 622.08 RON
Total value of the contract/lot: 139 272 542.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 2 047 449 825.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

conform contractelor de subcontractare.

SC BLUE FIRE SOLUTIONS SRL contract cu nr. 2715/22.12.2021,

SC ALTIMATE SA contract cu nr. 2716/22.12.2021 (90/B14B/210111C/20.12.2021),

SC ELECTROPRECIZIA A.G. SRL contract cu nr. 2717/22.12.2021 (8/12.01.2022).

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postal address: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Town: Arad
Postal code: 310403
Country: Romania
E-mail: pma@primariaarad.ro
Telephone: +40 257281850-134
Internet address: www.primariaarad.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022