Προμήθειες - 315829-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

09/09/2015    S174

Ιταλία-Ίσπρα: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 2 συστημάτων συσσωρευτών — 2 τμήματα

2015/S 174-315829

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 31.7.2015, 2015/S 146-268336)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών, υπόψη C. Breazu, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ. Σημείο επαφής: Μονάδα χρηματοοικονομικών και προμηθειών B.5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

14.9.2015.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

18.9.2015 (15:00).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

28.9.2015.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

1.10.2015 (15:00).

[...]