Bunuri - 315829-2015

Afișează vizualizare compactă

09/09/2015    S174

Italia-Ispra: Furnizarea, instalarea și întreținerea a 2 sisteme de stocare în baterii – 2 loturi

2015/S 174-315829

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 31.7.2015, 2015/S 146-268336)

Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru Energie și Transport, în atenția: C. Breazu, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, ITALIA. Punct(e) de contact: B.5 Unitatea pentru finanțe și achiziții publice. E-mail: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

14.9.2015.

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

18.9.2015 (15:00).

[...]

A se citi 

IV.3.4) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

28.9.2015.

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

1.10.2015 (15:00).

[...]