Varor - 315829-2015

Visa förkortad version

09/09/2015    S174

Italien-Ispra: Tillhandahållande, installation och underhåll av 2 batterilagringssystem – 2 delar

2015/S 174-315829

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 31.7.2015, 2015/S 146-268336)

Europeiska kommissionen, gemensamma forskningscentrumet (JRC), institutet för energi och transport, att. C. Breazu, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, ITALIEN. Kontaktpunkt: B.5 Enheten för ekonomi och upphandling. E-post: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

14.9.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

18.9.2015 (15:00).

[...]

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

28.9.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

1.10.2015 (15:00).

[...]