Teenused - 315833-2015

Kuva koondatud vaade

09/09/2015    S174

Luksemburg-Luxembourg: AO 10638 – veebilehega EUR-Lex-2012 seotud IT-teenuste osutamine

2015/S 174-315833

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
Postiaadress: 2, rue Mercier
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2985
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: hr Wojciech Kałamarz
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Faks: +352 2929-42672

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://publications.europa.eu/

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
AO 10638 – veebilehega EUR-Lex-2012 seotud IT-teenuste osutamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid või Euroopa Liidu Väljaannete Talituse ruumid Luxembourgis.

NUTS kood LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
maksimumarv osalejat kavandatavale raamlepingule: 3

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 000 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus

Euroopa Liidu õigusaktidele tasuta otsejuurdepääsu tagava veebilehega EUR-Lex-2012 (http://eur-lex.europa.eu) seotud IT-teenuste osutamine. EUR-Lexi süsteem võimaldab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning sisaldab muu hulgas aluslepinguid, õigusakte, kohtulahendeid ja seadusandlikke ettepanekuid. Süsteemis on avaldatud dokumendid Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles ning süsteem hõlmab mitmekesiseid otsinguvõimalusi.

II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:

vt iseloomustust aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:

vt iseloomustust aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
AO 10638.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 30.9.2015
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
7.10.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Iseloomustus ja lisadokumendid, mis käsitlevad osalemistaotlust (menetluse 1. etapp), on avaldatud aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1014

Osalemistaotlused avatakse 14.10.2015 (10:00) Euroopa Liidu Väljaannete Talituse ruumides Luxembourgis. Avamisel võib osaleda iga kandidaadi volitatud 1 esindaja.
Ainult väljavalitud kandidaadid saavad kõik pakkumisdokumendid (menetluse 2. etapp).
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
28.8.2015