Szolgáltatások - 315909-2018

20/07/2018    S138

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanulmány

2018/S 138-315909

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a 21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése tárgyában

Hivatkozási szám: K021.17.11, K021.17.12
II.1.2)Fő CPV-kód
71335000 Mérnöki tanulmány
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése: környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, a környezetvédelmi eljárás lefolytatása és a környezetvédelmi engedély megszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 118 950 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A feladat hozzávetőlegesen 20 km országos közút tanulmánytervének és környezeti hatástanulmányának elkészítése.

A tervezés során az alábbiakat kell figyelembe venni:

— A nyomvonalváltozatok kidolgozása során meg kell vizsgálni Salgótarján keleti, valamint nyugati irányú elkerülését is,

— A Bátonyterenye-Kisterenye 21. sz. főúttal érintett városrészének elkerülési lehetőségeire is ki kell térni,

— Szükséges figyelembe venni a 23. sz. főút Bátonyterenye-Kisterenye elkerülőhöz történő csatlakozás lehetőségét. A 23. sz. főút Bátonyterenye-Kisterenye elkerülő tervezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás indul. A leendő tervezőnek dokumentáltan egyeztetnie kell a 23. sz. főút tervezőjével,

— Meg kell vizsgálni a meglévő határátkelőhelyre történő bekötés lehetőségét, valamint új határmetszési pont kialakításának lehetőségét, szükségességét is.

Tervező feladata új határmetszési pont szükségessége esetén a tervezett magyar és szlovák oldali útszakaszok csatlakozása tekintetében a szlovák féllel folyamatos egyeztetés, továbbá amennyiben kétoldalú egyezmény megkötése szükséges, közreműködni köteles a Megrendelő igényei szerint. Az új határmetszési pont szükségessége esetén a környezetvédelmi eljárás lefolytatása és a környezetvédelmi engedély megszerzése az Espoo-i egyezmény alapján kell történjen. Az engedély alapján rögzített határmetszési pontról szóló kétoldalú egyezmény megkötésében tervezői támogatást kell biztosítani az illetékes Minisztérium részre.

A tervezés során 110 km/h tervezési sebességet szükséges figyelembe venni. Amennyiben a vizsgált nyomvonalak – pl. alagút vagy völgyhíd építésének szükségessége miatt – várhatóan aránytalanul nagy költséggel valósíthatók meg, az esetben a tervezési sebesség csökkentésével alternatív – minimális műtárgy igénnyel megvalósítható – nyomvonalakat is ki kell dolgozni.

A nyomvonalváltozatok kidolgozását követően, a tovább-tervezéshez szükséges változatok kiválasztása előtt egyeztetés összehívása szükséges a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és térségi szereplők bevonásával, amely keretében a tervezési diszpozíció tovább pontosítható.

Nyertes ajánlattevő a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

1. számú rész-teljesítés: Szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap/Döntés előkészítő tanulmány leszállítása

2. számú rész-teljesítés: Szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap/Tanulmányterv dokumentáció leszállítása. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

3. számú rész-teljesítés: Szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap/Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

Végteljesítés: Szerződés hatályba lépésétől számított max. 15 hónap/Környezetvédelmi engedély megszerzése és Nyomvonal-kijelölési dokumentáció leszállítása. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

A Szerződés a forrást biztosító támogatási szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba.

A részletes feladatleírást a tanulmányterv és a környezeti hatástanulmány tervdokumentáció általános, tartalmi és formai követelményei megnevezésű dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek a III.1.3) M/2.1. pontban meghat, közúti építmények tervezésének vezetésében szerzett min 60 hó feletti többlettapasztalat / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek a III.1.3) M/2.2. pontban meghat, közlekedési létesítmények tervezésével szerzett min 24 hó feletti többlettapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek a III.1.3) M/2.3. pontban meghat, közlekedési létesítmények tervezésével szerzett min 24 hó feletti többlettapasztalata / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6): 21.sz. főút Salgótarján elkerülő út új nyomvonalon kerül megtervezésre, amihez korábban nem készült semmilyen előzetes terv. Az új nyomvonalak vizsgálatánál a közlekedési szakmai és körny.véd. szempontok szerinti vizsgálatát egyszerre célszerű elvégezni, nem választható külön a tanulmánytervi és környezeti vizsgálat

II.2.5): ár=Tervezői díj, részei a munkadíj és a szerzői jog ellenértéke.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-519638
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés a 21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. [közös ajánlattevők vezető tagja]
Postai cím: Dombóvári út 17–19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu
Telefon: +36 13714000
Fax: +36 12042969
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. [közös ajánlattevők tagja]
Postai cím: Bozókvár u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@vibrocomp.com
Telefon: +36 13107292
Fax: +36 13196303
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130 280 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 118 950 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem kerültek megjelölésre.

Benyújtott ajánlatok:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.

Ajánlattevő adószáma: 13099581-2-20

II. számú ajánlat:

Közös ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Közös ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.

Közös ajánlattevő adószáma: 10867156-2-43

Közös ajánlattevő neve: VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.

Közös ajánlattevő adószáma: 10766323-2-43

III. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Ajánlattevő adószáma: 10554885-2-43

IV. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.

Ajánlattevő adószáma: Transinvest-Budapest Kft.

A Transinvest-Budapest Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.) ajánlattevő az ajánlati biztosíték ismételt rendelkezésre bocsátására vonatkozó ajánlatkérői felhívásban előírt határidőig nem nyújtott be nyilatkozatot az ajánlati kötöttség fenntartására, továbbá nem bocsátotta ismételten rendelkezésre az ajánlati biztosítékot, így ajánlata figyelmen kívül hagyásra került.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2018