Works - 31595-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Works for complete or part construction and civil engineering work

2022/S 015-031595

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_46282392
Postal address: Pap Károly Utca 4-6.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telephone: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internet address(es):
Main address: http://www.nfp.hu
Address of the buyer profile: http://www.nfp.hu
I.1)Name and addresses
Official name: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_99110851
Postal address: Sárberek Egyéb 100
Town: Tatabánya
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
Postal code: 2800
Country: Hungary
Contact person: Nagy Zoltán
E-mail: nagy.zoltan@edvrt.hu
Telephone: +36 34311766
Fax: +36 34311595
Internet address(es):
Main address: https://www.edv.hu
Address of the buyer profile: https://www.edv.hu
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
I.5)Main activity
Other activity: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tatabánya A projekt-ivóvíz távvezeték terv&kivit

Reference number: EKR001324532020
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés keretében Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltásának és Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltásának tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint

A Tulajdonos kijelölő levele, a 272/2014. (XI.5.) Kr. valamint a 339/2014.(XII. 19.)Kr., továbbá a 323/2020.

(VII.1)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja a hazai és/vagy uniós forrásból megvalósuló beruházásokhoz

kapcsolódó közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és

kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

A Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása

A Tatabánya XV/C vízakna 2x500 m3

-es medencétől a Tatai úti csomópontig NA500 DUCTIL, a Tatai úti

csomóponttól a XIV/A vízakna 2x1 000 m3

-es medencéig NA500 ac vezeték található. A teljes szakasz hossza

kb. 9 km

A két vízaknát DN600-as vezetékkel kell összekötni, lehetőség szerint a meglévő vezeték szolgalmi sávjában.

A vezetéket úgy kell kialakítani, hogy bármelyik vízaknán előforduló üzemzavar esetén az üzemelő vízbánya

elláthassa a másik vízbánya ellátási területét.

A Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása

A Tatabánya XV/C vízakna és Oroszlány 2 000 m3

-es víztorony között a távvezeték összes hossza 12 600 fm.

A Tatabánya XV/C vízakna és a "K" csomópont közti szakasz 4 370 fm hosszú NA400 Fuchs acél cső.

- A „K” csomópontban NA250 ac. vezeték leágazás Környe - Kecskéd - Kömlőd irányába,

- A „K” csomópontban NA150 ac. vezeték leágazás Vértessomló - Várgesztes irányába.

A „K” csomópont és az oroszlányi víztorony közti szakasz teljes hossza 6 630 fm. Döntően NA500 ac.

nyomócső (valamint 700 fm föld feletti vezetésű NA500 acél, 500 fm NA560 PE és 400 fm NA400 KM PVC

szakasz).

- A távvezeték 7+400 km szelvényéből ágazik le az NA150 ac. nyomóvezeték Majk és Madárhegy irányába,

- A távvezeték 9+425 km szelvényéből ágazik le az NA400 ac. oroszlányi megkerülő vezeték.

A meglévő távvezeték kiváltása teljes hosszban. Az új vezeték mérete DN600.

Épül összesen:

XV/C és XIV/A vízaknák közötti vezeték kiváltása: Anyag: GÖV; Átmérő: DN600, 9 605,5 fm;

XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása: Anyag: GÖV; Átmérő: DN600, 10 377,5fm

A meglévő út, vasút, vízfolyás és jelentősebb közművek keresztezésének helyei.

A XV/C vízakna és a XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása

- 1+930 Galla-patak

- 1+900 1.sz. főút

- 7+425 Dubnik-patak

A Tatabánya XV/C vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása

- 1+150,43 Kis-Patári-Vízfolyás

- 3+861,45 81128sz. út

- 5+046,9 8119.sz. út

- 8134,55 Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek

elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa

készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és

egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott

gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a

„vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező

szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz.

teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal

rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 702 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45232100 Ancillary works for water pipelines
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232151 Water-main refurbishment construction work
45232430 Water-treatment work
45233228 Surface coating construction work
45247130 Aqueduct construction work
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU212 Komárom-Esztergom
Main site or place of performance:

Tatabánya, Környe, Kecskéd, Oroszlány, Vértessomló

II.2.4)Description of the procurement:

A Tulajdonos kijelölő levele, a 272/2014. (XI.5.) Kr. valamint a 339/2014.(XII. 19.)Kr., továbbá a 323/2020.(VII.1)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja a hazai és/vagy uniós forrásból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

A Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása

A Tatabánya XV/C vízakna 2x500 m3-es medencétől a Tatai úti csomópontig NA500 DUCTIL, a Tatai úti csomóponttól a XIV/A vízakna 2x1 000 m3-es medencéig NA500 ac vezeték található. A teljes szakasz hossza kb. 9 km

A két vízaknát DN600-as vezetékkel kell összekötni, lehetőség szerint a meglévő vezeték szolgalmi sávjában. A vezetéket úgy kell kialakítani, hogy bármelyik vízaknán előforduló üzemzavar esetén az üzemelő vízbánya elláthassa a másik vízbánya ellátási területét.

A Tatabánya XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása

A Tatabánya XV/C vízakna és Oroszlány 2 000 m3-es víztorony között a távvezeték összes hossza 12 600 fm.

A Tatabánya XV/C vízakna és a "K" csomópont közti szakasz 4 370 fm hosszú NA400 Fuchs acél cső.

- A „K” csomópontban NA250 ac. vezeték leágazás Környe - Kecskéd - Kömlőd irányába.

- A „K” csomópontban NA150 ac. vezeték leágazás Vértessomló - Várgesztes irányába.

A „K” csomópont és az oroszlányi víztorony közti szakasz teljes hossza 6 630 fm. Döntően NA500 ac. nyomócső (valamint 700 fm föld feletti vezetésű NA500 acél, 500 fm NA560 PE és 400 fm NA400 KM PVC szakasz).

- A távvezeték 7+400 km szelvényéből ágazik le az NA150 ac. nyomóvezeték Majk és Madárhegy irányába.

- A távvezeték 9+425 km szelvényéből ágazik le az NA400 ac. oroszlányi megkerülő vezeték.

A meglévő távvezeték kiváltása teljes hosszban. Az új vezeték mérete DN600.

Épül összesen:

XV/C és XIV/A vízaknák közötti vezeték kiváltása: Anyag: GÖV; Átmérő: DN600, 9 605,5 fm;

XV/C Vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása: Anyag: GÖV; Átmérő: DN600, 10 377,5fm

A meglévő út, vasút, vízfolyás és jelentősebb közművek keresztezésének helyei.

A XV/C vízakna és a XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték kiváltása

- 1+930 Galla-patak

- 1+900 1.sz. főút

- 7+425 Dubnik-patak

A Tatabánya XV/C vízakna és Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása

- 1+150,43 Kis-Patári-Vízfolyás

- 3+861,45 81128sz. út

- 5+046,9 8119.sz. út

- 8134,55 Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Weighting: 32
Quality criterion - Name: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Weighting: 8
Price - Weighting: 68
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

uniós és/vagy hazai forrás

II.2.14)Additional information

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a KD-ban előadottakra figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 247-609591
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Tatabánya A projekt-ivóvíz távvezeték terv&kivit

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_13027470
Postal address: Fő Utca 65.
Town: Felcsút
NUTS code: HU211 Fejér
Postal code: 8086
Country: Hungary
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telephone: +36 22594016
Fax: +36 23532157
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 702 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.1. pontjában az alábbiakat rögzítette:

"1. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6)bek. alapján indítja meg.A Kbt.135. §(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét,hogy támogatásra irányuló igényt(pályázatot;támogatási szerz.-módosítást)nyújtott be.AK tájékoztatja AT-t,hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)/TO -mód-ot el nem fogadását olyan körülménynek tekinti,amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.)vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.AK a Kbt.53.§(6)bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ/TO nem kerül megkötésre,vagy a TSZ/TO mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra.Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei."

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1) Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150., adószáma: 28733232-4-03)

2) Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (jogutód: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.) (Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65., adószáma: 27420322-2-07)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022