Dostawy - 316006-2020

TITytułPolska-Wrocław: Urządzenia medyczne
NDNr dokumentu316006-2020
PDData publikacji07/07/2020
OJDz.U. S129
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiDolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed Spółka Akcyjna
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/07/2020
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45111220 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45430000 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100 - Roboty malarskie
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
30121300 - Urządzenia do powielania
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45440000 - Roboty malarskie i szklarskie
45331100 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
33197000 - Medyczne urządzenia komputerowe
45331200 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332300 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45340000 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45450000 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262000 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45111300 - Roboty rozbiórkowe
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33111610 - Jednostki rezonansu magnetycznego
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
90510000 - Usuwanie i obróbka odpadów
50312000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
50421000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
51410000 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
33115000 - Urządzenia do tomografii
33115100 - Skanery do tomografii komputerowej
45314320 - Instalowanie okablowania komputerowego
33113000 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
45312000 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314310 - Układanie kabli
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
33113100 - Skanery rezonansu magnetycznego
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45410000 - Tynkowanie
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących
33100000 - Urządzenia medyczne
45431000 - Kładzenie płytek
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45420000 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45421100 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)www.dolmed.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE