Works - 31603-2022

21/01/2022    S15

Romania-Satu Mare: Road-maintenance works

2022/S 015-031603

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL SATU MARE
National registration number: 3897378
Postal address: Strada: 25 Octombrie, nr. 1
Town: Satu Mare
NUTS code: RO115 Satu Mare
Postal code: 440026
Country: Romania
Contact person: Harkel Iudit
E-mail: sap@cjsm.ro
Telephone: +40 261805146
Fax: +40 261710495
Internet address(es):
Main address: www.cjsm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

”Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare”

Reference number: 1/2021
II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Se vor realiza lucrari de intretinere curenta și periodica pe reteaua de drumuri judetene din judetul Satu Mare constand in urmatoarele categorii de lucrari:

1. plombare cu mixtura asfaltica (BA16) cu decapare mecanizata

2. plombare cu mixtura asfaltica (BA16) cu decapare manuala;

3. plombare cu emulsie bituminoasa si criblura mecanizat;

4. plombare cu mixtura stocabila MASBF 8;

5. colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos;

6. inlaturarea denivelarilor si fagaselor;

7. badijonarea suprafetelor poroase;

8. aducerea la profil a acostamentelor;

9. completarea cu balast a acostamentelor;

10. combaterea excesului de bitum;

11. intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km;

12. curatirea platformei drumului de noroi;

13. curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamenten arbori, etc.);

14. tratarea burdusirilor cu piatra sparta;

15. decolmatarea santurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podetelor;

16. curatirea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei drumului, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare;

17. cosirea vegetatiei ierboase (acostamente, santuri,taluzuri);

18. defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini);

19. executarea santurilor;

20. Tratament bituminos simplu;

21. Tratament bituminos dublu;

22. Covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm;

23. Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura

24. Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare

25. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcari;

26. Straturi bituminoase foarte subtiri.

27. completarea acostamente cu piatra sparta;

28. intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 600 mc/km;

29. amenajarea drumurilor laterale;

30. santuri betonate;

31. tratarea burdusirilor cu balast stabilizat;

32. completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 136 180 524.18 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul III Zona Satu Mare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

- reteaua drumurilor judetene din judetul Satu Mare prezentata in Anexa nr.1.3 la Caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare

1.- cantităţile maxime estimate de lucrări pe lotul III, pe întreaga durată de derulare a acordului- cadru, este prezentată în Anexa nr.2.3 la Caietul de sarcini.

2.- cantităţile minime estimate de lucrări pe lotul III, pe întreaga durată de derulare a acordului- cadru, sunt cele aferente cantităţilor unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexa nr.2.3 la Caietul de sarcini;.

3.- cantităţile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul III, sunt cele aferente cantitatilor maxime estimate prezentate în Anexa nr.2.3 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

4.- cantităţile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul III, sunt cele aferente realizării cantităţilor unitare din cele prezentate în Anexa nr.2.3 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

5. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie cate 1 contract subsecvent pentru fiecare categorie de lucrări pentru fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: 5.098.732,00 lei, fara TVA, pentru lotul III.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Punctajul pentru Factorul de evaluare “Perioada de garantie acordata lucrarilor - maxim 12 puncte”, se acorda pentru: ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor de ”Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura” (pana la maxim 48 luni) fata de garantia minim acceptata a lucrarilor de 24 luni. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor se va prezenta obligatoriu in numar de luni. / Weighting: 12
Price - Weighting: 88
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul IV Zona Oaș

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

- reteaua drumurilor judetene din judetul Satu Mare prezentata in Anexa nr.1.4 la Caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare

1.- cantităţile maxime estimate de lucrări pe lotul IV, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, este prezentată în Anexa nr.2.4 la Caietul de sarcini.

2.- cantităţile minime estimate de lucrări pe lotul IV, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, sunt cele aferente cantităţilor unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexa nr.2.4 la Caietul de sarcini;.

3.- cantităţile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul IV, sunt cele aferente cantitatilor maxime estimate prezentate în Anexa nr.2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

4.- cantităţile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul IV, sunt cele aferente realizării cantităţilor unitare din cele prezentate în Anexa nr.2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

5. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie cate 1 contract subsecvent pentru fiecare categorie de lucrări pentru fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: 2.758.804,00 lei, fara TVA, pentru lotul IV.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Punctajul pentru Factorul de evaluare “Perioada de garantie acordata lucrarilor - maxim 12 puncte”, se acorda pentru: ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor de ”Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura” (pana la maxim 48 luni) fata de garantia minim acceptata a lucrarilor de 24 luni. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor se va prezenta obligatoriu in numar de luni. / Weighting: 12
Price - Weighting: 88
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul I Zona Carei - Tășnad

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

- reteaua drumurilor judetene din judetul Satu Mare prezentata in Anexa nr.1.1 la Caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare

1.- cantităţile maxime estimate de lucrări pe lotul I, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, este prezentată în Anexa nr.2.1 la Caietul de sarcini.

2.- cantităţile minime estimate de lucrări pe lotul I, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, sunt cele aferente cantităţilor unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexa nr.2.1 la Caietul de sarcini;.

3.- cantităţile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul I, sunt cele aferente cantitatilor maxime estimate prezentate în Anexa nr.2.1 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

4.- cantităţile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul I, sunt cele aferente realizării cantităţilor unitare din cele prezentate în Anexa nr.2.1 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

5. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie cate 1 contract subsecvent pentru fiecare categorie de lucrări pentru fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: 10.594.674,00 lei, fara TVA, pentru lotul I.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Punctajul pentru Factorul de evaluare “Perioada de garantie acordata lucrarilor - maxim 12 puncte”, se acorda pentru: ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor de ”Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura” (pana la maxim 48 luni) fata de garantia minim acceptata a lucrarilor de 24 luni. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor se va prezenta obligatoriu in numar de luni. / Weighting: 12
Price - Weighting: 88
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul II Zona Supur

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO115 Satu Mare
Main site or place of performance:

- reteaua drumurilor judetene din judetul Satu Mare prezentata in Anexa nr.1.2 la Caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare

1.- cantităţile maxime estimate de lucrări pe lotul II, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, este prezentată în Anexa nr.2.2 la Caietul de sarcini.

2.- cantităţile minime estimate de lucrări pe lotul II, pe întreaga durată de derulare a acordului– cadru, sunt cele aferente cantităţilor unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexa nr.2.2 la Caietul de sarcini;.

3.- cantităţile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul II, sunt cele aferente cantitatilor maxime estimate prezentate în Anexa nr.2.2 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

4.- cantităţile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe lotul II, sunt cele aferente realizării cantităţilor unitare din cele prezentate în Anexa nr.2.2 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrari pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

5. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite:

Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie cate 1 contract subsecvent pentru fiecare categorie de lucrări pentru fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de: 7.702.263,00 lei, fara TVA, pentru lotul II.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica Punctajul pentru Factorul de evaluare “Perioada de garantie acordata lucrarilor - maxim 12 puncte”, se acorda pentru: ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor de ”Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura” (pana la maxim 48 luni) fata de garantia minim acceptata a lucrarilor de 24 luni. Perioada de garantie suplimentara a lucrarilor se va prezenta obligatoriu in numar de luni. / Weighting: 12
Price - Weighting: 88
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 069-174244
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 771
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 42 636.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 608
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent la AC nr.600/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 665 648.53 RON
Total value of the contract/lot: 424 233.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 607
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent la AC nr.602/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 259 122.80 RON
Total value of the contract/lot: 320 365.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 616
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent la AC nr.601/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 721 545.84 RON
Total value of the contract/lot: 19 796.47 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 609
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent la AC nr.600/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 665 648.53 RON
Total value of the contract/lot: 1 270 950.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 610
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent la AC nr.600/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 665 648.53 RON
Total value of the contract/lot: 4 984.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 770
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent la Acordul cadru nr.600/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 665 648.53 RON
Total value of the contract/lot: 16 505.25 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 769
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent la Acordul cadru nr.601/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 721 545.84 RON
Total value of the contract/lot: 16 412.85 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 579
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 70 540.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 605
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent la AC nr.601/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 721 545.84 RON
Total value of the contract/lot: 85 355.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 720
Lot No: 1
Title:

AA la CS nr.580/15.10.2021 la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 294 567.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 578
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 888 057.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 729
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 85 398.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 580
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent la AC nr.523/02.09.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 322 310.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 602
Lot No: 4
Title:

Acord-cadru de lucrari

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 259 122.80 RON
Total value of the contract/lot: 25 274 298.35 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 600
Lot No: 2
Title:

Acord-cadru de lucrari

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 48 665 648.53 RON
Total value of the contract/lot: 33 471 999.19 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 523
Lot No: 1
Title:

Acord-cadru de lucrari

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIFERIT AG
National registration number: RO25113978
Postal address: Strada Muncii, Nr. 18
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400641
Country: Romania
E-mail: liliana.munte@diferit.eu
Telephone: +40 264452311
Internet address: www.diferitag.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 733 505.56 RON
Total value of the contract/lot: 39 035 514.96 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 10 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Executie lucrari, inchiriere auto-utilaje.

Section V: Award of contract

Contract No: 601
Lot No: 3
Title:

Acord-cadru de lucrari

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 721 545.84 RON
Total value of the contract/lot: 38 398 711.68 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 768
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent la Acordul cadru nr.602/27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 259 122.80 RON
Total value of the contract/lot: 16 465.80 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 606
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent la AC nr.27.10.2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL
National registration number: RO23019533
Postal address: Strada VICTOR BABES, Nr. 66
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430230
Country: Romania
E-mail: ardeleancnv@yahoo.com
Telephone: +40 751210088
Internet address: www.ardeleancnv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DITO GROUP SRL
National registration number: RO19074416
Postal address: Strada (410605) Borsului, Oradea (Bihor), Nr. 32
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410265
Country: Romania
E-mail: sales@dito-group.ro
Telephone: +40 359172309
Fax: +40 259411017
Internet address: www.dito-group.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMILIANO VEST S.R.L.
National registration number: RO 13728880
Postal address: Strada -, Nr. 149
Town: Buchin
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 327055
Country: Romania
E-mail: emilianovest@yahoo.com
Telephone: +40 255513204
Fax: +40 255513244
Internet address: www.emilianovest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 721 545.84 RON
Total value of the contract/lot: 147 649.10 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Postal address: P-ta 25 Octombrie nr.1
Town: Satu Mare
Postal code: 440026
Country: Romania
Telephone: +40 261807154
Fax: +40 261713072
Internet address: www.cjsm.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022