Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dienstleistungen - 316050-2022

13/06/2022    S112

Sverige-Mariestad: Redovisning och revision

2022/S 112-316050

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mariestads Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1686
Postadress: Kyrkogatan 2
Ort: MARIESTAD
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 54286
Land: Sverige
Kontaktperson: Stefan Zetterberg
E-post: stefan.zetterberg@skovde.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.mariestad.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Revisionstjänster Mariestads kommun

Referensnummer: 22/67
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79210000 Redovisning och revision
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av kommunens nämnder och styrelser och vid granskning av kommunalförbund och donationsfonder.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79212000 Revision
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mariestad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av kommunens nämnder och styrelser och vid granskning av kommunalförbund och donationsfonder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 098-270124
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Köparen har sedan upphandlingen annonserades kommit till insikt om att upphandlingen borde ha haft en delvis annan utformning, och att även vissa kommunala bolag borde ha omfattats av upphandlingen. Erforderliga förändringar av upphandlingsdokumenten bedöms vara för stora för att rymmas inom det tillåtna. Som en följd härav har kommunen beslutat att upphandlingen ska avbrytas.

Upphandlingen kommer att annonseras på nytt.

Mercell annons: https://opic.com/id/afkxombpee

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/06/2022