Works - 31612-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Thermal insulation work

2022/S 015-031612

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
National registration number: 4433953
Postal address: Strada: fabrica de chibrituri , nr. 9-11
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 75540
Country: Romania
Contact person: Aurelia Negru
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telephone: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Internet address(es):
Main address: www.sector5.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD CADRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 BUCURESTI (350 imobile - 3 LOTURI)

Reference number: 4433953/2020/05
II.1.2)Main CPV code
45321000 Thermal insulation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 BUCURESTI (350 imobile - 3 LOTURI): LOT 1- 133 imobile, LOT 2 - 117 imobile, LOT 3 - 100 imobile

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor 15 zile

Autoritate Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita de depunrere a ofertelor

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 445 398 739.64 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 -ACORD CADRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 (100 imobile)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45321000 Thermal insulation work
45261310 Flashing work
45262900 Balcony work
45310000 Electrical installation work
45421100 Installation of doors and windows and related components
45443000 Facade work
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
71314300 Energy-efficiency consultancy services
71319000 Expert witness services
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SECTORUL 5 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru - arie utila mp 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate maxima acord cadru - arie utila mp 557.280,00 (100 imobile)

Cantitate cel mai mic contract subsecvent mp arie utila 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate cel mai mare contract subsecvent mp arie utila 139.320,50 (25 imobile)

Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent 83.721.868,07 lei

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2.1. Gradul de adecvare (măsura calității dovezilor, respectiv relevanța și credibilitatea acestora pentru a le susține sau pentru a detecta greșeli în prezentările și afirmațiile asociate) al graficului general de realizare a investiției publice [durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)], resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor - 35 puncte / Weighting: 35
Quality criterion - Name: 2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate), si conformitatea materialelor propuse pentru a fi puse in opera - 35 puncte / Weighting: 35
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - ACORD CADRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 (117 imobile)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45321000 Thermal insulation work
45261310 Flashing work
45262900 Balcony work
45310000 Electrical installation work
45421100 Installation of doors and windows and related components
45443000 Facade work
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
71314300 Energy-efficiency consultancy services
71319000 Expert witness services
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SECTORUL 5 al MUNICIPIULUI BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru - arie utila mp 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate maxima acord cadru - arie utila 652.017,60 (117 imobile)

Cantitate cel mai mic contract subsecvent mp arie utila 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate cel mai mare contract subsecvent mp arie utila 139.320,50 (25 imobile)

Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent 83.721.868,07 lei

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2.1. Gradul de adecvare (măsura calității dovezilor, respectiv relevanța și credibilitatea acestora pentru a le susține sau pentru a detecta greșeli în prezentările și afirmațiile asociate) al graficului general de realizare a investiției publice [durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)], resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor - 35 puncte / Weighting: 35
Quality criterion - Name: 2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate), si conformitatea materialelor propuse pentru a fi puse in opera - 35 puncte / Weighting: 35
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - ACORD CADRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DIN SECTOR 5 - 133 imobile

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45321000 Thermal insulation work
45261310 Flashing work
45262900 Balcony work
45421100 Installation of doors and windows and related components
45443000 Facade work
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
71314300 Energy-efficiency consultancy services
71319000 Expert witness services
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SECTORUL 5 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate minima acord cadru - arie utila mp 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate maxima acord cadru - arie utila mp 741.182,40 (133 imobile)

Cantitate cel mai mic contract subsecvent mp arie utila 27.864,00 (5 imobile)

Cantitate cel mai mare contract subsecvent mp arie utila 139.320,50 (25 imobile)

Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent 83.721.868,07 lei

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate), si conformitatea materialelor propuse pentru a fi puse in opera - 35 puncte / Weighting: 35
Quality criterion - Name: 2.1. Gradul de adecvare (măsura calității dovezilor, respectiv relevanța și credibilitatea acestora pentru a le susține sau pentru a detecta greșeli în prezentările și afirmațiile asociate) al graficului general de realizare a investiției publice [durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)], resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor - 35 puncte / Weighting: 35
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 040-093884
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3/118087
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr. 2 - “Servicii de proiectare si executie privind obiectivul de investitii: Creșterea eficienței energetice pentru 27 imobile, 120,907.63 mp” – LOT 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCELEX
National registration number: RO 6544184
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 216672275
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
National registration number: RO31730943
Postal address: Strada Zaharia, slt., Nr. 5, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011284
Country: Romania
E-mail: alexandru.fulga@condes.ro
Telephone: +40 727841424
Fax: +40 372255578
Internet address: www.condes.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SICOR
National registration number: 1583360
Postal address: Strada Bld Unirii, Nr. 45, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 70000
Country: Romania
E-mail: adrian.panaitescu@sicor.ro
Telephone: +40 213227309
Fax: +40 213227309
Internet address: www.sicor.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROM SERVICE CONSTRUCT
National registration number: RO 3511905
Postal address: Strada Cruşovăţ, Nr. 3, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 012575
Country: Romania
E-mail: contact@rsconstruct.ro
Telephone: +40 216677263
Fax: +40 216677256
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROMCO SYSTEM S.R.L.
National registration number: RO 15315902
Postal address: Strada Pallady Theodor, Nr. 50
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032266
Country: Romania
E-mail: petru.biziru@romcosys.ro
Telephone: +40 031/4100052
Fax: +40 031/4100050
Internet address: www.romcosys.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ART CONSTRUCT ACM
National registration number: RO 23763893
Postal address: Strada soseaua Oltenitei, Nr. 227
Town: Popesti-Leordeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077160
Country: Romania
E-mail: tehnic@artconstructacm.ro
Telephone: +40 311005876
Fax: +40 311005879
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: con gaz prest
National registration number: RO 15267570
Postal address: Strada CIBINULUI, Nr. 17, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061764
Country: Romania
E-mail: andrei@con-gaz.ro
Telephone: +40 723016685
Fax: +40 318179311
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMOBILIARE SOLUTION GROUP S.R.L.
National registration number: RO 18240375
Postal address: Strada Ritoride, Nr. 8, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050205
Country: Romania
E-mail: simona@imogroup.ro
Telephone: +40 728132901
Fax: +40 314174100
Internet address: www.imogroup.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Concelex Engineering S.R.L
National registration number: 14052360
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 213185489
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 89 663 397.58 RON
Total value of the contract/lot: 85 283 593.72 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 150/72962
Lot No: 1
Title:

“Servicii de proiectare si executie privind obiectivul de investitii: Creșterea eficienței energetice pentru 15 blocuri, 100,478.81 mp” – LOT 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCELEX
National registration number: RO 6544184
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 216672275
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
National registration number: RO31730943
Postal address: Strada Zaharia, slt., Nr. 5, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011284
Country: Romania
E-mail: alexandru.fulga@condes.ro
Telephone: +40 727841424
Fax: +40 372255578
Internet address: www.condes.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SICOR
National registration number: 1583360
Postal address: Strada Bld Unirii, Nr. 45, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 70000
Country: Romania
E-mail: adrian.panaitescu@sicor.ro
Telephone: +40 213227309
Fax: +40 213227309
Internet address: www.sicor.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROM SERVICE CONSTRUCT
National registration number: RO 3511905
Postal address: Strada Cruşovăţ, Nr. 3, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 012575
Country: Romania
E-mail: contact@rsconstruct.ro
Telephone: +40 216677263
Fax: +40 216677256
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROMCO SYSTEM S.R.L.
National registration number: RO 15315902
Postal address: Strada Pallady Theodor, Nr. 50
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032266
Country: Romania
E-mail: petru.biziru@romcosys.ro
Telephone: +40 031/4100052
Fax: +40 031/4100050
Internet address: www.romcosys.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ART CONSTRUCT ACM
National registration number: RO 23763893
Postal address: Strada soseaua Oltenitei, Nr. 227
Town: Popesti-Leordeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077160
Country: Romania
E-mail: tehnic@artconstructacm.ro
Telephone: +40 311005876
Fax: +40 311005879
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: con gaz prest
National registration number: RO 15267570
Postal address: Strada CIBINULUI, Nr. 17, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061764
Country: Romania
E-mail: andrei@con-gaz.ro
Telephone: +40 723016685
Fax: +40 318179311
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMOBILIARE SOLUTION GROUP S.R.L.
National registration number: RO 18240375
Postal address: Strada Ritoride, Nr. 8, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050205
Country: Romania
E-mail: simona@imogroup.ro
Telephone: +40 728132901
Fax: +40 314174100
Internet address: www.imogroup.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Concelex Engineering S.R.L
National registration number: 14052360
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 213185489
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 57 921 291.50 RON
Total value of the contract/lot: 57 871 291.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 107/65519
Lot No: 1
Title:

Acord-cadru - ”Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti” (LOT 1 - 133 imobile)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/05/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCELEX
National registration number: RO 6544184
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 216672275
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONSTRUCTII ERBASU
National registration number: RO 430008
Postal address: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 014146
Country: Romania
E-mail: ofertare@erbasu.ro
Telephone: +40 212323545
Fax: +40 212323505
Internet address: www.erbasu.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
National registration number: RO31730943
Postal address: Strada Zaharia, slt., Nr. 5, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011284
Country: Romania
E-mail: alexandru.fulga@condes.ro
Telephone: +40 727841424
Fax: +40 372255578
Internet address: www.condes.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SC NEMAR EDIL-CONSTRUCT SRL
National registration number: RO 18323489
Postal address: Strada TIMISOARA, Nr. 89-91, Sector: 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013062
Country: Romania
E-mail: manuela@nemar-edil.ro
Telephone: +40 736628086
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SICOR
National registration number: 1583360
Postal address: Strada Bld Unirii, Nr. 45, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 70000
Country: Romania
E-mail: adrian.panaitescu@sicor.ro
Telephone: +40 213227309
Fax: +40 213227309
Internet address: www.sicor.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROM SERVICE CONSTRUCT
National registration number: RO 3511905
Postal address: Strada Cruşovăţ, Nr. 3, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 012575
Country: Romania
E-mail: contact@rsconstruct.ro
Telephone: +40 216677263
Fax: +40 216677256
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L.
National registration number: RO 16004815
Postal address: Strada Muntilor, Nr. 12
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061467
Country: Romania
E-mail: florentina.iuga@gmcg.ro
Telephone: +40 749079672
Fax: +40 213030277
Internet address: www.gmcg.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLUS CONFORT
National registration number: 15601955
Postal address: Strada Drumul Intre Tarlale, Nr. 35-39
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032982
Country: Romania
E-mail: andrei@plusconfort.ro
Telephone: +40 212554115
Fax: +40 212554115
Internet address: www.plusconfort.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ROMCO SYSTEM S.R.L.
National registration number: RO 15315902
Postal address: Strada Pallady Theodor, Nr. 50
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032266
Country: Romania
E-mail: petru.biziru@romcosys.ro
Telephone: +40 031/4100052
Fax: +40 031/4100050
Internet address: www.romcosys.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ART CONSTRUCT ACM
National registration number: RO 23763893
Postal address: Strada soseaua Oltenitei, Nr. 227
Town: Popesti-Leordeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077160
Country: Romania
E-mail: tehnic@artconstructacm.ro
Telephone: +40 311005876
Fax: +40 311005879
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: con gaz prest
National registration number: RO 15267570
Postal address: Strada CIBINULUI, Nr. 17, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061764
Country: Romania
E-mail: andrei@con-gaz.ro
Telephone: +40 723016685
Fax: +40 318179311
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMOBILIARE SOLUTION GROUP S.R.L.
National registration number: RO 18240375
Postal address: Strada Ritoride, Nr. 8, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050205
Country: Romania
E-mail: simona@imogroup.ro
Telephone: +40 728132901
Fax: +40 314174100
Internet address: www.imogroup.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ADRIAN CONSTRUCT
National registration number: RO 15252286
Postal address: Strada INGINER ZABLOVSCHI, Nr. 46, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010013
Country: Romania
E-mail: adrianconstruct@yahoo.com
Telephone: +40 726392372
Fax: +40 213110183
Internet address: www.adrianconstruct.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: A.F. CONSULTING S.R.L.
National registration number: RO 12972517
Postal address: Strada Odei, Nr. 89, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041046
Country: Romania
E-mail: af_cons@yahoo.com
Telephone: +40 213264815
Fax: +40 213264815
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII
National registration number: RO 6546959
Postal address: Strada Constantin Radulescu Motru, Nr. 20, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061018
Country: Romania
E-mail: palexci@yahoo.com
Telephone: +40 0213461102
Fax: +40 0213463843
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Concelex Engineering S.R.L
National registration number: 14052360
Postal address: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013594
Country: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Telephone: +40 213185489
Fax: +40 214904096
Internet address: www.concelex.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Elsaco Electronic S.R.L
National registration number: RO 7464520
Postal address: Strada Pacea, Nr. 41A
Town: Botosani
NUTS code: RO212 Botoşani
Postal code: 710013
Country: Romania
E-mail: ofertare@elsaco.com
Telephone: +40 231507060
Fax: +40 231532905
Internet address: http://www.elsaco.com
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TERRA GAZ CONSTRUCT
National registration number: RO 10376216
Postal address: Strada Ion Mihalache, Nr. 3
Town: Otopeni
NUTS code: RO322 Ilfov
Country: Romania
E-mail: tehnic@terragaz.ro
Telephone: +40 317171711
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 445 398 739.64 RON
Total value of the contract/lot: 445 398 739.64 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primaria sector 5, Directia Juridica
Postal address: Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050182
Country: Romania
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telephone: +40 3126279
Fax: +40 3126279
Internet address: www.sector5.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022