TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 31623-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Nyíregyháza: Hulladéklerakó építése

2022/S 015-031623

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 21542833215
Postai cím: Benczúr Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti János
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Telefon: +36 703843286
Fax: +36 42508366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szszbmfu.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Nemzeti azonosító szám: 30373220115
Postai cím: Szent László Út 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Cap Andrea
E-mail: tiszaegtc@gmail.com
Telefon: +36 706211463
Fax: +36 42508366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszaett.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladéklerakó építése 2.

Hivatkozási szám: EKR000887872021
II.1.2)Fő CPV-kód
45222110 Hulladéklerakó építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú projekt keretében a Beregszászi Járásban, Jánosi településen megvalósításra kerülő hulladéklerakó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 059 476.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45222100 Hulladékkezelő mű építése
45222110 Hulladéklerakó építése
45232130 Esővízcsatorna építése
45233127 Úttorkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Jánosi Községi Tanács külterülete, Beregszászi Járás, Ukrajna (kataszteri szám: 2120485200:10:002:0039)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hulladéklerakó építése

A HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú projekt keretében a Beregszászi Járásban, Jánosi településen megvalósításra kerülő hulladéklerakó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: hulladéktároló kazetta építése, szociális épület és kazánház építése, beléptető mérlegház építése, gépjármű fertőtlenítő kialakítása, nyitott tűzivíz tározó medence építése, komposztáló tér kialakítása, veszélyeshulladék-gyűjtőhely kialakítása, jármű- és konténermosó létesítése, csurgalékvíz-tároló medencék építése, szivattyúház és gépészeti berendezések kialakítása; garázs-műhely építése, üzemanyagkút létesítése, rakodótér építése, fedett tűzivíz tározó medence építése, 5 db talajvízfigyelő kút létesítése, óvóárok építése, külső közműhálózat kiépítése, tereprendezés, útburkolatok készítése, védőerdő telepítése.

A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza.

A tervezett hulladéklerakó területén található válogató csarnok egy korábbi beruházás keretében megvalósult. A válogatócsarnok és a kapcsolódó létesítmények nem képezik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát.

Főbb mennyiségek: hulladéktároló: 18800 m2, beton burkolat: 15679 m2, szilárd burkolatú telepi út: 6660 m2, szivárgóréteg kialakítása, tározók szigetelése HDPE szigetelő lemezzel: 20200 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

HUSKROUA/1701/LIP/006

II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 EUR becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény közzététele érdekében került sor.

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M1)-M2 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 141-371705
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hulladéklerakó építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Fax: +36 46532233
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 403 200.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 059 476.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodéziai munkák, bontási munkák részfeladatai, földmunkavégzés részfeladatai, őrzés-védelmi munkák, szállítási munkák részfeladatai, építési-bontási hulladékok szállítási munkái, villamossági munkák, gyengeáram szerelési munkák, építőmesteri munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26., adószám: 11440424-2-05);

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14., adószám: 11896447-2-15);

Bereg Vertikál Korlátolt felelősségű társaság (90202 Beregszász, Dosztojevszki utca 5., nemzeti azonosító: 1 322 102 0000 000421)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022