Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 31632-2021

22/01/2021    S15

Polen-Krakau: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 015-031632

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Ignatianum w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 6761687491
Postanschrift: ul. Kopernika 26
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Granat, Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@ignatianum.edu.pl
Telefon: +48 123999614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO

Referenznummer der Bekanntmachung: 211/BZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO (zwanego dalej również „asortymentem”), z podziałem na siedem części zamówienia:

— Część nr 1 – firewall wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki.

— Część nr 2 – monitor – 3 sztuki.

— Część nr 3 – switch 24-portowy – 2 sztuki.

— Część nr 4 – switch 48-portowy – 2 sztuki.

— Część nr 5 – szafa montażowa typu rack – 1 sztuka.

— Część nr 6 – zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka.

— Część nr 7 – system taśm LTO – 1 zestaw.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 określa odpowiednio zał. nr 1A,1B, 1C,1D,1E,1F,1G do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dostawa asortymentu obejmuje także w przypadkach wskazanych odpowiednio w zał. nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G do SIWZ dostawę niezbędnego oprogramowania i wyposażenia, jak również dla całości asortymentu – dostarczenie do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 170 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3 zamówienia

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa – switchy 24-portowe – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1C do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „Dodatkowe porty (ponad 24) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „Wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)” / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja i Rozwój”, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

część nr 3 – 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 4 zamówienia

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa – switchy 48-portowych – 2 sztuki. Dostawa obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1D do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części nr 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 1 „Dodatkowe porty (ponad 48) QSFP+ wraz z modułami wspierające technologii min. 40 Gbit/s” / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium nr 2 „Wbudowany mechanizm przechwytywania ruchu (typu sniffer, wireshark)" / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja i Rozwój”, osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, w wysokości wynoszącej:

część nr 4 – 2 500, 00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334297
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Networkers.pl sp. z o.o.
Postanschrift: os.Centrum B nr 7
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-927
Land: Polen
E-Mail: biuro@networkers.pl
Telefon: +48 797004932
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 66 816.34 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 73 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 4 zamówienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Networkers.pl sp.z o.o.
Postanschrift: os. Centrum B nr 7
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-927
Land: Polen
E-Mail: biuro@networkers.pl
Telefon: +48 797004932
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 102 105.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tryb: przetarg nieograniczony.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert – art. 85 Pzp

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zostanie zastosowana procedura odwrócona zgodnie z art 24aa Pzp.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

a) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp: oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

d) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ofertę stanowi: oferta właściwa – formularz ofertowy (w tym formularz oferty technicznej), wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

Wraz z ofertą składa się:

— Wypełniony/wypełnione formularz/formularze JEDZ.

— Dowód na dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów (o ile dot.), o czym mowa w pkt III.1.3 ogł.

— Pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dot.).

— Dokument potwierdzający uprawienie do podpisania oferty (np. dokument rejestrowy/ pełnomocnictwo).

— Dowód wniesienia wadium.

— Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.).

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/01/2021