Palvelut - 316343-2017

11/08/2017    S153

Saksa-Frankfurt am Main: Sovellusten kehittäminen, ylläpito ja palvelupiste (AMS I) jaettuna 2 erään

2017/S 153-316343

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Postiosoite: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main
Postinumero: 60327
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: Procurement Team
Sähköpostiosoite: procurement@eiopa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://eiopa.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2396
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sovellusten kehittäminen, ylläpito ja palvelupiste (AMS I) jaettuna 2 erään

Viitenumero: EIOPA/OP/016/2017.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuki. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelun toimittaminen tietojärjestelmien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72230000 Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72262000 Ohjelmiston kehittämispalvelut
72263000 Ohjelmiston toteutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main
Pääasiallinen suorituspaikka:

katso myös kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena ovat sovellusten kehittämis- ja ylläpitopalvelut. Katso myös kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Palvelun toimittaminen palvelupistettä ja teknistä tukea varten

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72251000 ATK-järjestelmän elvytyspalvelut
72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut
72253100 Help desk -palvelut
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main
Pääasiallinen suorituspaikka:

katso myös kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena on tehokkaan ITIL-käytäntöihin perustuvan keskitetyn asiointipisteen (KAP) käyttötuen ja teknisen tukipalvelun, pyydettäessä suoritettavien toimien ja korjaustiedostojen hallinnan toimittaminen. Katso myös kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/09/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/09/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

EIOPAn toimisto, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, SAKSA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hankinta-asiakirjat (mukaan luettuina tarjouseritelmät) ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2396

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen sivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. EIOPA ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevissa tarjouseritelmissä annetaan lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta.

Hankintaviranomainen voi soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana vastaavanlaisten palveluiden toistamiseen liittyvistä uusista palveluista hankintaviranomaisen tätä sopimusta varten valitseman sopimusosapuolen kanssa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/08/2017