Works - 31637-2022

21/01/2022    S15

Croatia-Krk: Construction work for communication lines

2022/S 015-031637

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GRAD KRK
National registration number: 12405095116
Postal address: TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2
Town: KRK
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51500
Country: Croatia
Contact person: Natalija Rakić
E-mail: natalija.rakic@grad-krk.hr
Telephone: +385 51401123
Internet address(es):
Main address: https://www.grad-krk.hr/
Address of the buyer profile: https://www.grad-krk.hr/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka - ponovljeni postupak

Reference number: 3/21
II.1.2)Main CPV code
45231600 Construction work for communication lines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave su usluge projektiranja elektroničke komunikacijske mreže, radovi građenja elektroničke komunikacijske mreže te isporuka robe za elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i prateće geodetske usluge pri gradnji te dovođenje elektroničke komunikacijske mreže u operativni status uz pribavljanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, atesta/certifikata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Radi se o nepokretnoj pristupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) koja se projektira i gradi u tzv. bijelim NGA područjima na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik. Detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 1 (Projektni zadatak).

U skladu s čl. 630 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), isporuka predmeta nabave ugovara se s odredbom „ključ u ruke“, prema detaljnom opisu u Prilogu 1 (Projektni zadatak).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231600 Construction work for communication lines
71320000 Engineering design services
71355000 Surveying services
32500000 Telecommunications equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja predmeta nabave su područja Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave su usluge projektiranja elektroničke komunikacijske mreže, radovi građenja elektroničke komunikacijske mreže te isporuka robe za elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i prateće geodetske usluge pri gradnji te dovođenje elektroničke komunikacijske mreže u operativni status uz pribavljanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, atesta/certifikata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Radi se o nepokretnoj pristupnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) koja se projektira i gradi u tzv. bijelim NGA područjima na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Iskustvo angažiranih ključnih stručnjaka / Weighting: 70,00 bodova
Price - Weighting: 30,00 bodova
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu prioritetne osi "Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije", Operativnoi program "Konkurentnost i

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-526570
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Projektiranje i građenje širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka - ponovljeni postupak

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: https://www.dkom.hr/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022