Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 316678-2022

13/06/2022    S112

Magyarország-Kazincbarcika: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 112-316678

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11069186205
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Marianna
E-mail: hegyes.marianna@nvmzrt.hu
Telefon: +36 305516412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ervzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.ervzrt.hu/
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés- Szennyvíz

Hivatkozási szám: EKR001648782021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az „ÉRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések - Szennyvíz” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 263 095 939.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Rudolftelep, Királd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ÉRV Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós fejlesztések keretében Rudolftelep és Királd Szennyvízelvezető hálózat fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Beruházással érintett települések: Rudolftelep, Királd

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Tervezett főbb létesítmények, elvégzendő feladatok:

Állami tulajdonú szennyvízrendszereken történő vezetékek, műtárgyak rekonstrukciója

Rudolftelep DN300 beton szennyvíz csatornahálózat felújítása NoDig (kitakarás nélküli) eljárással 943 fm hosszon

Rudolftelep, Mikoviny Sámuel u. 1-5. szám között vezeték felújítása 168 fm hosszban 7 db akna felújításával.

Rudolftelep, József Attila u. 1-8. szám között vezeték felújítása 330 fm hosszban 15 db akna felújításával.

Rudolftelep, József Attila u. 21-45. szám között vezeték felújítása 445 fm hosszban 18 db akna felújításával.

Az első két csatornaszakasz folyamatos vezetékszakaszt alkot, majd megszakítást követően a József A. u. 21-45. sz. között folytatódik. Mindegyik vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

Királd DN300 beton szennyvíz csatornahálózat felújítása NoDig (kitakarás nélküli) eljárással (500 hrsz. és 544 hrsz. között) 98 fm hosszban, 5 db akna felújításával.

A vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

Királd, 2525. sz. úti D300 beton szennyvíz gerincvezeték bélelése NoDig (kitakarás nélküli) eljárással (413 hrsz. és 408 hrsz. között) 412 fm hosszban 14 db akna felújításával.

A vezeték jelenleg DN300 betonanyagú, a tisztítóaknák DN1000 beton anyagúak, szintben átfolyó illetve bukó kialakítású műtárgyak, melyek teljes körű felújítása szintén Vállalkozó feladata.

A folyamatos üzem biztosítása a gravitációs vezetékek bélelése alatt és a szennyvízátemelő felújítása során is Vállalkozói feladat.

Felújítandó vezetékszakaszok összesen:

- Rudolftelep, Mikoviny Sámuel utca és József Attila utca : 943 fm DN300 beton csatornacső, 40 db tisztítóakna

- Királd, 2525. sz. út mellett: 510 fm DN300 beton csatornacső, 19 db tisztítóakna

Királd, Mocsolyás bánya szennyvíz átemelő teljes körű építészeti, gépészeti, villamos, és irányítástechnikai ( jelátvitel ) rekonstrukciója.

Az átemelő teljes körű felújítását az építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai berendezésekre kiterjedően szükséges elvégezni. A meglévő Ø2 m, Q= 8m3 moba típusú akna, és egy szerelvényakna felújítása során a moba aknában lévő függőleges elválasztó falat el kell bontani, az akna belsejét a ki kell bélelni megfelelő statikai állékonyságot és vízzárást biztosító technológiával, az aknafödémet ki kell cserélni. A meglévő monolit vasbeton akna vízzárást biztosító felújítását is el kell végezni, mely szerelvényaknaként fog funkcionálni elzáró és visszacsapó szerelvényekkel. A gépészeti felújítás magába foglalja két új búvármotoros szennyvízszivattyú telepítését szerelvényeivel együtt, a nyomóvezetékek, elzáró, visszacsapó szerelvények beépítését a DN80 nyomóágakon. A munka része a nyomóágak egyesítése DN100 átmérőre történő bővüléssel, a szerelvényaknán kívülről induló DN100 KM-PVC vezetékhez történő csatlakozással. Az átemelő komplett villamos rekonstrukciója során új kapcsolószekrényt kell telepíteni a két szivattyú vízszint alapú vezérléséhez. A távfelügyeleti rendszert GPRS alapú kommunikációval kell megvalósítani és a Megrendelő meglévő üzemirányítási rendszerébe kell illeszteni. Továbbá szükséges a kb. 10 m megközelítő út tömörített, zúzalékos burkolása és az átemelő 20 fm vagyonvédelmi kerítésének, kapujának a cseréje merev szerkezetű 3D kerítéselemekre illetve kapura.

Nyertes ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009.(IX.15.) Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentációkban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beruházás a KEHOP-2.1.11. konstrukció keretében valósul meg, továbbá adott esetben egyéb uniós és/vagy hazai forrás bevonásával.

II.2.14)További információk

1) AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadása olyan körülménynek minősül, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, és/vagy teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító támogatási szerződés nem kerül megkötésre. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 010-021875
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ÉRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés- Szennyvíz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz 3753 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 304446561
Internetcím: https://euroaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Betonutépitő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 23041565241
Postai cím: Jász U 156-158
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@betonutepito.hu
Telefon: +36 14511758
Fax: +36 14511691
Internetcím: http://www.betonutepito.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 219 343 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 263 095 939.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Aqua Vita Korlátolt Felelősségű Társaság 1023 Budapest, Mecset utca 10.: tervezési feladatok, tervezői művezetés

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 3396 Kerecsend, Ipar út

10.: műtárgy és közmű vezeték rekonstrukciós munkák kivitelezése

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 8086 Felcsút Fő Utca 65.; 27420322-2-07

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 318 326 000

2. A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

3. A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember

többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó): 36

4. A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753 3753; 13125811-2-44

Ajánlattevő neve: Betonutépitő Zrt. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1131 Budapest Jász U 156-158; 23041565-2-41

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 263 095 939

2. A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

3. A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember

többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó): 36

4. A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 3527 Miskolc Besenyői út 26.; 11440424-2-05

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 360 320 832

2. A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

3. A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember

többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó): 36

4. A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata

(min. 0, max. 36 hó): 36

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2022