Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Obras - 316707-2022

13/06/2022    S112

Česko-Praha: Výstavba železničních dílen

2022/S 112-316707

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 089-245362)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 601084416
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha

Spisové číslo: 11802/2022-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
45234180 Výstavba železničních dílen
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 089-245362

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2.
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7.
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: