El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Obras - 316707-2022

13/06/2022    S112

Česko-Praha: Výstavba železničních dílen

2022/S 112-316707

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 089-245362)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 601084416
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha

Spisové číslo: 11802/2022-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
45234180 Výstavba železničních dílen
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 089-245362

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2.
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7.
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 21/07/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: