Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 316726-2018

21/07/2018    S139    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Grčija-Atene: Zagotavljanje storitev na področju organizacije komunikacijskih dejavnosti – PR/2018-16/ATH

2018/S 139-316726

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General Communication, Representation in Greece
Poštni naslov: 2, Vas. Sofias
Kraj: Athens
Šifra NUTS: EL
Poštna številka: GR-10674
Država: Grčija
Kontaktna oseba: Georgios Moschovis
E-naslov: comm-rep-gr-admin@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/greece/

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3874
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev na področju organizacije komunikacijskih dejavnosti – PR/2018-16/ATH

Referenčna številka dokumenta: PR/2018-16/ATH
II.1.2)Glavna koda CPV
79952000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajalec bo odgovoren za zagotavljanje celotnega razpona storitev in sorodnih izdelkov, povezanih z organizacijo dogodkov v imenu Predstavništva Evropske komisije v Grčiji.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: EL
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo odgovoren za zagotavljanje celotnega razpona storitev in sorodnih izdelkov, povezanih z organizacijo dogodkov v imenu naročnika (Predstavništva EK v Grčiji). Dogodki bodo potekali po vsej Grčiji. Za namene tega naročila je dogodek opredeljen kot prireditev, ki se je udeleži več udeležencev, na določenem kraju (ali v okviru digitalne platforme za virtualne dogodke) z določenim programom. S tem so lahko povezane še druge storitve, na primer promocija dogodka, gostovanje, pretočno predvajanje itd. Ponudnik naj bi predlagal najnovejša sodobna sredstva za organiziranje dogodkov, ki kažejo tako ustvarjalnost kot inovativnost (npr. družbeni mediji, druga sredstva za promocijo dogodkov itd.). Virtualni dogodek vključuje interakcijo med ljudmi, ki si delijo skupno virtualno okolje na spletu, namesto da bi se srečali na fizični lokaciji, in lahko temelji na družbenih medijih ali na medijski platformi. Lahko se nanaša tudi na oblike dogodkov, ki jih uporabniki doživijo prek spleta, kot je pretočno predvajanje dogodka ali ustvarjanje video vsebin na zahtevo, ki se ogledajo pozneje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/08/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 06/09/2018
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Vsa dokumentacija tega razpisa, vključno z vsemi dodatnimi informacijami med razpisnim postopkom, je objavljena na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3874.

Ponudniki morajo to spletno mesto redno preverjati, saj se lahko kadar koli v času postopka objavijo dodatne informacije.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Ne obstaja
Kraj: Ne obstaja
Država: Belgija
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/07/2018