Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 316830-2021

24/06/2021    S120

il-Belġju-Brussell: Valutazzjoni tal-Kummissjoni tad-Dħul, l-Espansjoni u l-Importazzjonijiet tas-Suq Futur fid-Deċiżjonijiet tal-UE dwar l-Amalgamazzjonijiet

2021/S 120-316830

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (COMP)
Indirizz postali: Madouplein 1
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: comp-pa@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/competition/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7775
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7775
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Valutazzjoni tal-Kummissjoni tad-Dħul, l-Espansjoni u l-Importazzjonijiet tas-Suq Futur fid-Deċiżjonijiet tal-UE dwar l-Amalgamazzjonijiet

Numru ta' referenza: COMP/2021/OP/0003
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79311410 Valutazzjoni ta' l-impatt ekonomiku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Bil-ħsieb li ttejjeb il-prattika ta’ infurzar tagħha fil-kontroll tal-amalgamazzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea (KE) biħsiebha tevalwa jekk il-valutazzjonijiet ex-ante tagħha ta’ żviluppi futuri tas-suq, bħad-dħul, l-espansjoni jew l-importazzjonijiet, kif stabbilit fid-deċiżjonijiet tal-KE dwar l-amalgamazzjonijiet kinux korretti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79311410 Valutazzjoni ta' l-impatt ekonomiku
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Madouplein 1, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Bil-ħsieb li ttejjeb il-prattika ta’ infurzar tagħha fil-kontroll tal-amalgamazzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea (KE) biħsiebha tevalwa jekk il-valutazzjonijiet ex ante tagħha ta’ żviluppi futuri tas-suq, bħad-dħul, l-espansjoni jew l-importazzjonijiet, kif stabbilit fid-deċiżjonijiet tal-KE dwar l-amalgamazzjonijiet kinux korretti.

Dan l-istudju se jevalwa deċiżjonijiet sinifikanti u marġinali dwar l-amalgamazzjonijiet adottati bejn l-2012 u l-2018 li fihom il-valutazzjonijiet tal-Kummissjoni jew tal-partijiet dwar id-dħul, l-espansjoni, iż-żieda fl-importazzjonijiet jew in-nuqqas tagħhom kienu partikolarment importanti. Il-valutazzjonijiet inkwistjoni għandhom ikunu riflessi jew (parti minnhom) fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni jew fl-argumenti mressqa mill-partijiet bil-għan li jikkonvinċu lill-Kummissjoni biex issolvi l-każ. L-evalwazzjoni ex post se tkun ibbażata fuq riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni u intervisti jew stħarriġ.

L-għadd ta’ deċiżjonijiet li għandhom jiġu evalwati għandu jkun fil-medda ta’ bejn 15 u 25, li tippermetti li jitfasslu konklużjonijiet ta’ politika usa’ u li jsiru rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-prattika ta’ infurzar.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm tas-suq uniku.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/09/2021
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/09/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

Madouplein 1, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Jekk jogħġbok kun af, li minħabba ċ-ċirkostanzi attwali, il-ftuħ jista' jsir permezz ta' konferenza bil-vidjo.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3). F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għar-riċevuta indikata fit-taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi dan il-limitu ta’ żmien u tippubblika l-estensjoni fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3), mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ rettifika għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f’dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz fit-Taqsima I.3) sabiex jingħataw notifika meta jiġu ppubblikati t-tagħrif jew id-dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Jekk jogħġbok ikkonsulta d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/06/2021