Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 317004-2021

25/06/2021    S121

Belgien-Bryssel: ECHO/2020/OP/0008 – Utbildningskurser för bedömningsgrupper avseende brännskador

2021/S 121-317004

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo), ECHO.B.3 — Knowledge Network and Evidence-Based Policy
Postadress: Rue de la Loi 86
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: echo-cp-training-exercises@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/echo/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

ECHO/2020/OP/0008 – Utbildningskurser för bedömningsgrupper avseende brännskador

Referensnummer: ECHO/2020/OP/0008
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är att utforma, planera, organisera och självutvärdera tre utbildningskurser för personal som är verksam inom området akuta brännskador – dvs. möjliga deltagare i en bedömningsgrupp avseende brännskador – som utses av mekanismens deltagande stater.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 445 420.80 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80500000 Utbildningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rue de la Loi 86, 1000 Brussels, BELGIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utbildningskurser i bedömningsgrupper för brännskador.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Se internetadressen som anges i avsnitt I.3). / Viktning: 65
Pris - Viktning: 35
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 241-595035
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: ECHO/B3/PREP/SER/2021/846062
Benämning på upphandlingen:

ECHO/2020/OP/0008 – Utbildningskurser för bedömningsgrupper avseende brännskador

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Interburns Ltd
Ort: Swansea SA2 8PP
Nuts-kod: UKL Wales
Land: Förenade kungariket
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Ort: Berlin
Nuts-kod: DE3 Berlin
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: European Burns Association
Ort: 5232 BC ‘sHertogenbosch
Nuts-kod: NL Nederland
Land: Nederländerna
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: The Norwegian Directorate of Health
Ort: Oslo
Nuts-kod: NO0 Norge
Land: Norge
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 450 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 445 420.80 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/06/2021