Palvelut - 317050-2019

08/07/2019    S129    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Suomi-Espoo: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 129-317050

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640, Espoon kaupunki
Espoo
02070
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Päätöksentekojärjestelmä palveluna Espoon kaupungille

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (käytetään myöhemmin myös tilaaja) pyytää osallistumishakemuksia päätöksentekojärjestelmäratkaisun hankkimiseksi palveluna (SaaS) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavaan hankintaan. Päätöksentekojärjestelmästä voidaan käyttää myös nimitystä asianhallintajärjestelmä, mutta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti tässä hankinnassa käytetään termiä päätöksentekojärjestelmä. Hankittava ratkaisukokonaisuus sisältää myös kokousten hallinnan toiminnallisuuden. Tarkempi kuvaus hankinnasta on nähtävissä osallistumisilmoituksen liitteestä 1 Hankekuvaus.

Hankinnassa sopimuskausi tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.

Jäljempänä kohdassa II. 1.5) Arvioitu kokonaisarvo ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo on laskettu hankintalain 30 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisesti neljälle (4) vuodelle.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 950 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päätöksentekojärjestelmäratkaisu palvelee Espoon kaupungin päätöksentekoa ja sen valmistelua kaikissa kaupungin viranhaltija- ja toimielinpäätöksissä. Ratkaisu hyödyntää tiedonohjaussuunnitelmaa ja sisältää sähköisen kokoustenhallinnan, luottamushenkilörekisterin ja mahdollisesti myös sopimusrekisterin. Ks kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus sekä liite 1 Hankekuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hina / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: Palveluvaatimukset / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: Toiminnalliset vaatimukset / Painotus: 34
Laatuperuste - Nimi: Käytettävyystesti / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Tekniset vaatimukset / Painotus: 7
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 20
Kustannusperuste - Nimi: Palveluvaatimukset / Painotus: 10
Kustannusperuste - Nimi: Toiminnalliset vaatimukset / Painotus: 34
Kustannusperuste - Nimi: Käytettävyystesti / Painotus: 15
Kustannusperuste - Nimi: Tekniset vaatimukset / Painotus: 7
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 173-392664
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Päätöksentekojärjestelmä palveluna Espoon kaupungille

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Innofactor Business Solutions Oy
2348117-7
Espoo
02150
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 950 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019