TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 317109-2017

11/08/2017    S153

Danmark-Hillerød: Datanetstyring og støttevirksomhed

2017/S 153-317109

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Seniorkonsulent Boris Van Dijk
E-mail: boris.van.dijk@regionh.dk
Telefon: +45 38665808
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af Region Hovedstadens netværk.

Sagsnr.: 17015933
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstadens outsourcingskontrakt om drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af netværk genudbydes.

Region Hovedstaden har derfor igangsat en udbudsproces med henblik på at indgå en fornyet kontrakt for en periode på 72 måneder, med mulighed for forlængelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 264 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72315100 Support af datanetværk
72315200 Drift af datanetværk
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Leverandøren skal kunne være tilstede on-site på en hvilken som helst af Kundens lokaliteter indenfor Region Hovedstadens geografiske område.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsformen vil være udbud med forhandling.

Driftsydelsen omfatter drift, support, overvågning, vedligeholdelse og videreudvikling af regionens samlede netværk og infrastruktur services på alle Regionens lokaliteter. Infrastruktur services omfatter også Perimeter/interne firewalls, VPN, DDI/IPAM, Server load balancing (SLB) og AAA-funktionalitet.

Driftsydelsen skal kunne leveres 24/7.

Driftsydelsen omfatter ikke telefoni, IP-telefoni, fysisk kabling (Kobber og fiber), indkøb af udstyr og softwarelicenser.

Regionens netværk består af ca. 13 000 enheder. Alle institutioner er opkoblet op til WAN core, som fordeler trafikken til datacenter, Edge (internet/ekstranet), Sundhedsplatformen og imellem Regionens lokaliteter.

Der benyttes virtualisering i både datacenter, WAN og LAN. Netværket er virtualiseret, så der kan fremføres flere logisk adskilte netværk. Virtualisering af netværket foregår på lag3 baseret på MPLS og på lag2 med VLAN. Hvis to logisk adskilte netværk skal kommunikere med hinanden skal dette ske via en sikkerhedsfunktion, som f.eks. firewall.

Region Hovedstadens L2/L3 netværk er baseret på komponenter fra både Cisco og HP. Desuden benyttes Infoblox (DNS, DHCP, NTP), Cisco ACS(AAA), HP Aruba Clearpass (AAA — gæstenet), Palo Alto (Firewall og VPN) og F5 (Loadbalancing). Leverandøren skal i kontraktens løbetid vedligeholde tilstrækkelige kompetencer indenfor Kundens teknologiområder og de konkrete HW og SW komponenter.

Leverandøren skal benytte egne Network Management systemer som primære systemer. Kundens systemer fungerer som ekstra systemer, idet disse bruges som kontrol systemer af Kunden. Leverandøren skal benytte Kundens IT Service Management System (Baseret på Service Now) og Kunden stiller et antal brugerlicenser til rådighed herfor.

Region Hovedstaden forventer derfor at ansøgere, som ønsker at afgive tilbud, har en vis størrelse og erfaring for at kunne håndtere den omfattende driftsydelse og understøtte nybyggeri/ombygning med tilstrækkeligt beredskab og leverancesikkerhed.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Region Hovedstaden bygger nyt og om på 7 hospitaler i regionen for i alt 20 000 000 000 DKK. Det samlede bygningsareal udvides med yderligere 600 000 m² frem til 2025.

Region Hovedstaden har et bygningsareal på 1 800 000 m² og der foretages årligt ombygning af 10 % af bygningsarealet. Ved hver ombygning sker der en påvirkning på netværket i større eller mindre grad.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/09/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tidsplanen, som er vejledende og som kan ændres for udbudsforløbet forventes at være:

Uge 37 -2017: Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og det samlede udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale offentliggøres elektronisk og er tilgængeligt via Region Hovedstaden udbudssystem, EU-Supply.

Uge 42-2017: Tidsfrist for modtagelse af tilbudsgiveres prækvalifikationsanmodning om deltagelse i udbuddet.

Uge 42-44 — 2017: Udvælgelse af prækvalificerede tilbudsgivere. Ordregiver forventer at prækvalificere 4 tilbudsgivere.

Uge 45-49. 2017. Tilbudsfrist for prækvalificerede tilbudsgivere for udarbejdelse og levering af indledende tilbud.

Udbuddet omfatter en overdragelsesfase af vedligeholdelses- og supportopgaven til Region Hovedstadens kommende leverandør og som forventes at løbe fra kontraktunderskrift og 6 måneder frem.

Ansøgere forventes at kunne dokumentere tilstrækkelige kompetencer indenfor alle driftsydelsens teknologiområder gennem sine referencer.

Det forventes, at en tilbudsgivers kundevendte medarbejdere og faste mødedeltagere behersker dansk, men det accepteres, at specialister kommunikerer på engelsk i skrift og tale.

Regionen forventer at gennemføre netværksrelaterede projekter med den kommende leverandørs projektdeltagelse i størrelsesorden ca. 20 000 timer årligt.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2017