Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Blago - 317300-2016

14/09/2016    S177

Slovenija-Kočevje: Lesna goriva

2016/S 177-317300

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Komunala Kočevje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5067804000
Poštni naslov: Tesarska ulica 10
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Vesna Paljk
E-naslov: vesna.paljk@altus.si
Telefon: +386 14219040
Telefaks: +386 14219045
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.komunala-kocevje.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/168036/Dokumentacija_1_2_3_4_del_Komunala_Kocevje_JN_lesna_biomasa.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: javno komunalno podjetje
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: komunalna dejavnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup in dobava lesne biomase.

Referenčna številka dokumenta: JN 02/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
09111400 Lesna goriva
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup in dobava lesne biomase, v 1. sklopu: lubje in 2. sklopu sekanci.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

1. sklop: lubje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09111400 Lesna goriva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. – kotlovnica Trata.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je nakup in dobava lesne biomase – lubja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

2. sklop: sekanci

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09111400 Lesna goriva
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI021 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. – kotlovnica Trata.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je nakup in dobava lesne biomase – sekancev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/10/2016
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/10/2016
Lokalni čas: 13:15
Kraj:

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, SI-1330 Kočevje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.10.2016, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Komunala Kočevje, d.o.o.
Poštni naslov: Tesarska ulica 10
Kraj: Kočevje
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/09/2016