Blago - 317517-2015

Prikaži skrčeni pogled

10/09/2015    S175

Luksemburg-Luxembourg: Gostinski izdelki za enkratno uporabo

2015/S 175-317517

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, pisarna A1/029
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Urad za infrastrukturo in logistiko – Luxembourg, Enota OIL.06, sektor 002 „Razpisni postopki in naročila“
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32109

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1040

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Gostinski izdelki za enkratno uporabo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: — sklop 1: mesto Luxembourg z okolico (Luksemburg),
— sklop 2: Bruselj z okolico (Belgija).
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Dobava papirnatih, kartonskih in plastičnih predmetov za enkratno uporabo ter predmetov iz drugih materialov, potrebnih za gostinske storitve in socialno infrastrukturo (vključno z jaslimi in objekti za varstvo otrok) Evropske komisije v Luxembourgu (sklop 1) in Bruslju (sklop 2).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

39222100 Potrebščine za pripravo in dostavo hrane za enkratno uporabo

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Za obseg naročila glejte Prilogo I.A „Cenik“.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Gostinski izdelki za enkratno uporabo
1)Kratek opis
Dobava papirnatih, kartonskih in plastičnih predmetov za enkratno uporabo ter predmetov iz drugih materialov, potrebnih za gostinske storitve in socialno infrastrukturo (vključno z jaslimi in objekti za varstvo otrok) Evropske komisije v Luxembourgu.
2)Enotni besednjak javnih naročil

39222100 Potrebščine za pripravo in dostavo hrane za enkratno uporabo

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Dostava v Luxembourg z okolico.
Št. sklopa: 2 Naziv: Gostinski izdelki za enkratno uporabo
1)Kratek opis
Dobava papirnatih, kartonskih in plastičnih predmetov za enkratno uporabo ter predmetov iz drugih materialov, potrebnih za gostinske storitve in socialno infrastrukturo (vključno z jaslimi in objekti za varstvo otrok) Evropske komisije v Bruslju.
2)Enotni besednjak javnih naročil

39222100 Potrebščine za pripravo in dostavo hrane za enkratno uporabo

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Dostava v Bruselj z okolico.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Pogoji so podani v osnutku pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji so podani v upravnih določbah.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji so podani v upravnih določbah.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
pogoji so podani v upravnih določbah.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
OIL06/PO/2015/057.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 23.10.2015 - 15:00

Kraj:

stavba Jean Monnet, rue Albert Wehrer v Luxembourgu, soba A1/040A.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: sodeluje lahko 1 oseba na ponudnika. Podrobnosti so navedene v točki 1.7 upravnih določb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Dokumenti javnega razpisa bodo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa pa so odgovorni ponudniki.
Zainteresirani gospodarski subjekti so vabljeni, da se registrirajo prek spletne strani (za e-razpise). Potem bodo preko spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah za ta javni razpis. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu povabilu k oddaji ponudb na spletni strani.
Tiskana različica ne bo izdana.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vložitev pritožb

Navedite rok za vložitev pritožb: pripombe glede postopka oddaje lahko pošljete naročniku iz točke I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne zadrži navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbe lahko vložite pri organu, navedenem v točki VI.4.1, v roku 2 mesecev od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Urad za infrastrukturo in logistiko – Luxembourg, v roke: ga. Inez Jacquemyn
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Telefaks: +352 4301-33789

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31.8.2015