Works - 31772-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Construction work for bridges

2022/S 015-031772

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s
National registration number: 03447286
Postal address: Veletržní 1623/24
Town: Praha 7
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 170 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Blanka Chaloupková
E-mail: blanka.chaloupkova@tsk-praha.cz
Telephone: +420 257015250
Internet address(es):
Main address: https://www.tsk-praha.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/TSK
I.4)Type of the contracting authority
Other type: akciová společnost
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stavební a běžná údržba mostů - IV.Q/2021 - II - rotace

II.1.2)Main CPV code
45221100 Construction work for bridges
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

RD je uzavřena s pěti účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody probíhá postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek je provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů jsou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které jsou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 655 879.35 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stavební a běžná údržba mostů - IV.Q/2021 - II - rotace

Lot No: RD BÚ mostů - IV/2021 - II
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100 Construction work for bridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Praha

II.2.4)Description of the procurement:

RD je uzavřena s pěti účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody probíhá postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek je provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů jsou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které jsou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 228-560875
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Stavební a běžná údržba mostů

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BM Construction, spol. s.r.o. - vedoucí společník společnosti. "Stavební a běžná údržba mostů - BM + OK-BE"
National registration number: 28498771
Postal address: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 143 00
Country: Czechia
E-mail: bmconstruction@mconstruction.cz
Telephone: +420 257219819
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OK-BE spol. s.r.o.
National registration number: 47548916
Postal address: Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín
Town: Nový Knín
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 262 03
Country: Czechia
E-mail: ok-be@ok-be.cz
Telephone: +420 318593513
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 487 679.01 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Stavební a běžná údržba mostů

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stavební firma HOBST a.s.
National registration number: 48033251
Postal address: Splavná 1250, 198 00 Praha 9
Town: Praha 9
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 198 00
Country: Czechia
E-mail: hobst@hobst.cz
Telephone: +420 281926127
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 423 446.50 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Stavební a běžná údržba mostů

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - vedoucí společník společnosti „Údržba mostů - FIRESTA + SUPER- KRETE“
National registration number: 25317628
Postal address: Mlýnská 388/68
Town: Brno - Trnitá
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 602 00
Country: Czechia
E-mail: firesta@firesta.cz
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SUPER-KRETE CZECH s.r.o
National registration number: 25692810
Postal address: Nupaky 494
Town: Říčany u Prahy
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 251 01
Country: Czechia
E-mail: info@super-krete.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 995 400.79 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Stavební a běžná údržba mostů

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SMP CZ, a.s. - vedoucí společník společnosti „Společnost SMP - Santech alfa“
National registration number: 27195147
Postal address: Vyskočilova 1566
Town: Praha 4 - Michle
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
E-mail: info@smp.cz
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Santech alfa s.r.o.,
National registration number: 24277665
Postal address: Štěpánská 2071/37
Town: Praha 1
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
E-mail: obchod@santechalfa.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 711 641.18 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Stavební a běžná údržba mostů

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Metrostav a.s. - vedoucí společník společnosti „Společnost MTS + MTS DIZ - Údržba mostů“
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha 8 - Libeň
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 180 00
Country: Czechia
E-mail: info@metrostav.cz
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Metrostav DIZ s.r.o
National registration number: 25021915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha 8 - Libeň
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 180 00
Country: Czechia
E-mail: info@metrostavdiz.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 037 711.87 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Dílčí zakázky k uzavřené RD 9/21/4056/027 - IV. čtvrtletí 2021 II. část - rotace

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022