Works - 31772-2022

21/01/2022    S15

Česko-Praha: Stavební úpravy mostů

2022/S 015-031772

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s
Národní identifikační číslo: 03447286
Poštovní adresa: Veletržní 1623/24
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 170 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Chaloupková
E-mail: blanka.chaloupkova@tsk-praha.cz
Tel.: +420 257015250
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.tsk-praha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/TSK
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stavební a běžná údržba mostů - IV.Q/2021 - II - rotace

II.1.2)Hlavní kód CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

RD je uzavřena s pěti účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody probíhá postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek je provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů jsou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které jsou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 27 655 879.35 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Stavební a běžná údržba mostů - IV.Q/2021 - II - rotace

Část č.: RD BÚ mostů - IV/2021 - II
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha

II.2.4)Popis zakázky:

RD je uzavřena s pěti účastníky. Zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody probíhá postupem bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ a postupem s obnovením soutěže dle § 135 ZZVZ.

Předmětem dílčích veřejných zakázek je provádění jednotlivých činností při provádění stavební a běžné údržby mostů ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele.

Práce běžné údržby mostů jsou prováděny zpravidla na pravidelné bázi dle předem definovaných potřeb a oblastí Zadavatele. Realizace prací stavební údržby, včetně neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu se skládá z takových prací, které jsou zadávány na základě výstupů z běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů ve správě Zadavatele. Podnětem pro realizaci Prací ale mohou být i nenadálá zjištění poškození mostů nebo jejich částí včetně těch způsobených náhlými událostmi (nehoda, přírodní jev apod.).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 228-560875
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stavební a běžná údržba mostů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BM Construction, spol. s.r.o. - vedoucí společník společnosti. "Stavební a běžná údržba mostů - BM + OK-BE"
Národní identifikační číslo: 28498771
Poštovní adresa: U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 143 00
Země: Česko
E-mail: bmconstruction@mconstruction.cz
Tel.: +420 257219819
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OK-BE spol. s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47548916
Poštovní adresa: Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín
Obec: Nový Knín
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 262 03
Země: Česko
E-mail: ok-be@ok-be.cz
Tel.: +420 318593513
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 487 679.01 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stavební a běžná údržba mostů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stavební firma HOBST a.s.
Národní identifikační číslo: 48033251
Poštovní adresa: Splavná 1250, 198 00 Praha 9
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 198 00
Země: Česko
E-mail: hobst@hobst.cz
Tel.: +420 281926127
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 7 423 446.50 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stavební a běžná údržba mostů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - vedoucí společník společnosti „Údržba mostů - FIRESTA + SUPER- KRETE“
Národní identifikační číslo: 25317628
Poštovní adresa: Mlýnská 388/68
Obec: Brno - Trnitá
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: firesta@firesta.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SUPER-KRETE CZECH s.r.o
Národní identifikační číslo: 25692810
Poštovní adresa: Nupaky 494
Obec: Říčany u Prahy
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 251 01
Země: Česko
E-mail: info@super-krete.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 995 400.79 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stavební a běžná údržba mostů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SMP CZ, a.s. - vedoucí společník společnosti „Společnost SMP - Santech alfa“
Národní identifikační číslo: 27195147
Poštovní adresa: Vyskočilova 1566
Obec: Praha 4 - Michle
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: info@smp.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Santech alfa s.r.o.,
Národní identifikační číslo: 24277665
Poštovní adresa: Štěpánská 2071/37
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: obchod@santechalfa.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 4 711 641.18 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Stavební a běžná údržba mostů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav a.s. - vedoucí společník společnosti „Společnost MTS + MTS DIZ - Údržba mostů“
Národní identifikační číslo: 00014915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 8 - Libeň
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostav.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Metrostav DIZ s.r.o
Národní identifikační číslo: 25021915
Poštovní adresa: Koželužská 2450/4
Obec: Praha 8 - Libeň
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: info@metrostavdiz.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 5 037 711.87 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Dílčí zakázky k uzavřené RD 9/21/4056/027 - IV. čtvrtletí 2021 II. část - rotace

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2022