Paslaugos - 317847-2019

09/07/2019    S130    Europos investicijų bankas - Paslaugos - Papildoma informacija - Ribotas konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: EIB - Projekto vertinimo parama ir atstatymo po žemės drebėjimo bendrosios paskolos galutinių gavėjų gebėjimų stiprinimas

2019/S 130-317847

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 126-307299)

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Europos investicijų bankas (EIB)
98-100 boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg
L-2950
Liuksemburgas
El. paštas: eib-cpcm-procurement@eib.org
NUTS kodas: LU000

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000999001.htm

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Projekto vertinimo parama ir atstatymo po žemės drebėjimo bendrosios paskolos galutinių gavėjų gebėjimų stiprinimas

Nuorodos numeris: AA-000999-001
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios techninės pagalbos tikslas – teikti paramą galutiniams EIB atstatymo po žemės drebėjimo bendrosios paskolos gavėjams įgyvendinant išsamų patikrinimą ir stebint veiklą. Daugiasektorė bendroji paskola skirta atstatyti nedidelės apimties pažeistą infrastruktūrą, siekiant pašalinti 16.4.2016 žemės drebėjimo, kuris nusiaubė didelę vakarų Ekvadoro teritoriją, pasekmes. Paskola skirta Manabi ir Esmeraldas provincijoms. Rekonstrukcija bus vykdoma pagal seisminės apsaugos priemones ir atitiks Ekvadoro pastatų statybos kodeksą.

Techninė pagalba:

(i) rems savivaldybes, kurios yra galutinės EIB paskolos gavėjos, vykdys išsamius patikrinimus ir atliks įgyvendinamus paprojekčius, siekiant užtikrinti teritorinę prieigą ir gerinti pragyvenimą; ir

(ii) stiprins atsparumą seisminei ir geotechninei rizikai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 126-307299

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.7)
Keistino teksto vieta: Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Yra:

Trukmė mėnesiais: 48

Turi būti:

Trukmė mėnesiais: 36

VII.2)Kita papildoma informacija: