Storitve - 317847-2019

09/07/2019    S130    Evropska investicijska banka - Storitve - Dodatne informacije - Omejeni postopek 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Podpora za ocenjevanje projektov in krepitev zmogljivosti končnih upravičencev do okvirnega posojila za obnovo po potresu

2019/S 130-317847

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 126-307299)

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka (EIB)
Poštni naslov: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000999001.htm

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpora za ocenjevanje projektov in krepitev zmogljivosti končnih upravičencev do okvirnega posojila za obnovo po potresu

Referenčna številka dokumenta: AA-000999-001
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen te tehnične pomoči je končnim upravičencem okvirnega posojila EIB za obnovo po potresu zagotoviti podporo pri dejavnostih skrbne presoje, izvajanja in spremljanja. Večsektorsko okvirno posojilo je namenjeno financiranju obnove poškodovane infrastrukture majhnega obsega za obvladovanje posledic potresa z dne 16.4.2016, ki je opustošil velika območja zahodnega Ekvadorja. Posojilo je namenjeno provincama Manabi in Esmeraldas. Obnova bo izvedena v skladu s protipotresnimi ukrepi in ekvadorskimi gradbenimi predpisi.

Tehnična pomoč bo:

(i) zagotovila podporo za občine, ki so končni upravičenci posojila EIB, pri zagotovitvi skrbne presoje in izvedbi sklopa izvedljivih podprojektov, da se zagotovita teritorialni pristop in izboljšanje življenjskih pogojev; in

(ii) okrepila odpornost na potresna in geotehnična tveganja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/07/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 126-307299

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Besedilo:

Trajanje v mesecih: 48

Se glasi:

Trajanje v mesecih: 36

VII.2)Druge dodatne informacije: