Tjenesteydelser - 317852-2019

09/07/2019    S130    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Støtte til udvikling af harmoniserede europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor

2019/S 130-317852

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4856
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4856
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statistikker

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til udvikling af harmoniserede europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor

Sagsnr.: ESTAT/C/2019/013
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er:

— at yde støtte til Eurostat til udvikling af fremtidige specifikke regnskabsstandarder for den europæiske offentlige sektor og/eller til vejledningen forbundet med yderligere gennemførelse i EU

— at tjene som helpdesk for Eurostat til udarbejdelse af analyser om bestemte former for regnskabsaflæggelse og problemstillinger vedrørende indvirkningshensyn, til støtte for gennemførelsen af omkostningsregnskaber i medlemsstaterne og for udviklingen af europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor (EPSAS, European Public Sector Accounting Standards).

Arbejdet kan kræve tæt samarbejde med nationale myndigheder, der udformer regnskabsstandarder i den offentlige sektor, nationale myndigheder, der er ansvarlige for de statslige regnskaber samt andre nationale og internationale interessenter såsom finansministerier, revisionsretter i medlemsstaterne osv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgave 1 kræver, at kontrahenten støtter Eurostat i udformning af dokumenter, der bidrager til udarbejdelsen af fremtidige specifikke EPSAS-standarder og/eller den relaterede vejledning. Den kræver desuden, at kontrahenten støtter Eurostat i udarbejdelsen af PowerPoint-præsentationer vedrørende disse dokumenter og i deres mundtlige fremlæggelse på møder, der vil blive nærmere præciseret af Eurostat.

Opgave 2 kræver, at kontrahenten imødekommer Eurostats anmodninger om analyser af bestemte former for regnskabsaflæggelse og problemstillinger vedrørende indvirkningshensyn. Den kræver desuden, at kontrahenten støtter Eurostat i udarbejdelsen af PowerPoint-præsentationer vedrørende disse analyser og i deres mundtlige fremlæggelse på møder, der vil blive nærmere præciseret af Eurostat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Eurostat

Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg)

LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen.

Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom per e-mail senest 48 timer i forvejen.

Alle præciseringer i forbindelse med meddelelsens indhold samt proceduren forefindes i afsnit 4.3.2 i de tekniske specifikationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L–2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019